Małe Olimpiady Przedmiotowe i Olimpiada Malucha - testy wraz z kluczami odpowiedzi 2001-2018 oraz 2021-2022r.2022-2023

Przedstawiamy Państwu testy Małych Olimpiad Przedmiotowych i Olimpiady Malucha od 2001/2002r. Testy mają charakter różnicujący. Ich rola polega na tym, żeby zróżnicować grupę uczniów ze względu na ich wiedzę i umiejętności badane testem, służą ustaleniu, jaką pozycję zajmuje dziecko w badanej próbie, reprezentują tylko niektóre czynności z podstawy programowej i spoza niej. Początkowo testy zawierały tylko zadania zamknięte, później również zadania otwarte, dlatego też na końcu każdego testu znajduje się klucz odpowiedzi, a w testach od 2005 roku również schemat punktowania zadań otwartych. W testach z języka angielskiego oraz z muzyki wykorzystywaliśmy nagrania do niektórych pytań,
        Wszystkie testy  z kolejnych lat są do pobrania w spakowanym pliku. Należy pobrać plik i otworzyć go. Wtedy będą widoczne testy z poszczególnych przedmiotów i test Olimpiady Malucha.
Anna Kiełb
Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres:annakielb@cen.edu.pl lub tel. 94 34 767 40

 

Testy Małych Olimpiad Przedmiotowych i Olimpiady Malucha

2022/2023 pobierz testy
2021/2022 pobierz testy
2020/2021 pobierz testy
2017/2018 pobierz testy
2016/2017 pobierz testy
2015/2016 pobierz testy
2014/2015 pobierz testy
2013/2014 pobierz testy
2012/2013 pobierz testy
2011/2012 pobierz testy
2010/2011 pobierz testy
2009/2010 pobierz testy
2008/2009 pobierz testy
2007/2008 pobierz testy
2006/2007 pobierz testy
2005/2006 pobierz testy
2004/2005 pobierz testy
2003/2004 pobierz testy
2002/2003 pobierz testy
2001/2002 pobierz testy