O nas

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie jest wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli posiadającą akredytację od 2004 roku. Aktualna akredytacja obowiązuje w oparciu o decyzję nr WAK.110.26.2020.EK Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 maja 2020 roku. CEN jest jednostką organizacyjną województwa zachodniopomorskiego pełniącą funkcję placówki doskonalenia i biblioteki pedagogicznej.

Celem działania CEN jest:

1) organizowanie i prowadzenie form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,

2) prowadzenie systemu doradztwa metodycznego dla nauczycieli,

3) zapewnienie dostępu do informacji pedagogicznej, 

4) gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym książek, czasopism i materiałów multimedialnych,

5) podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Główna siedziba placówki mieści się w Koszalinie przy ul. Ruszczyca 16. Działalność CEN w  Koszalinie prowadzona jest również przy ul. Piłsudskiego 62 oraz w filiach w Kołobrzegu i Szczecinku.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Izabela Szydlik, Koszalin ul. Piłsudskiego 62; tel. (94) 345-45-05; izabelaszydlik@cen.edu.pl