Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO (GDPR) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Realizując zapisy powyższego rozporządzenia w ramach wprowadzonej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie polityki ochrony danych osobowych wprowadziliśmy niniejszą politykę prywatności, która jest informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.cen.edu.pl. Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16, tel. (94) 347-67-20; mail: cen@cen.edu.pl.
  2. Inspektorem danych osobowych jest Pani Izabela Szydlik, kontakt: izabelaszydlik@cen.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia różnych działań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie udzielonej dobrowolnie, możliwej do wycofania w każdym czasie zgody.
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim - za wyjąt­kiem przypadków, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Go­spodarczy ani do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane  zgodnie z obowiązującymi przepisami m. in o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w przypadku, gdy podstawą ich przetwarzania pozostaje wyrażona zgoda.
  7.  Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania  ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiazującymi przepisami prawa.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z narusze­niem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  9. Dane będą przetwarzane również w formie profilowania ze względu na stopień awansu zawodowego, miejsca pracy, typ szkoły w której Pani/Pan pracuje.

Mechanizm cookies

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw poniżej informujemy użytkowników serwisu www.odnpoznan.pl o plikach, które serwis umieszcza na Państwa komputerach.

1) Pliki cookies są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies zawierają głównie nazwę naszej strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2) Podmiotem zarządzającym serwisem, a tym samym plikami cookies jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. 

3) Mechanizm cookies jest powszechnie stosowanym mechanizmem ułatwiającym przeglądanie stron WWW w Internecie i jest bezpieczny dla komputerów użytkowników serwisów internetowych.

4) Użytkownicy ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, ale bez funkcjonalności wymagających uzycia plików cookies.

5) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczkach”).

6) Pliki cookies wykorzystywane są głównie w celu tworzenia statystyk, które pomagają rozwinąć i ulepszyć serwis pod względem struktury i zawartości dostosowując go do potrzeb odbiorców.

7) Bliższe informacje na temat plików cookies są dostępne na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/