Jestem dla nauczycieli

Nauczycielem plastyki jestem od zawsze, zaś doradcą metodycznym od 2001 roku. Na początku byłam doradcą metodycznym nauczycieli sztuki, następnie plastyki i świetlic szkolnych, obecnie plastyki i edukacji plastycznej. Nieustannie jako doradca metodyczny staram się wspierać nauczycieli plastyki, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych w doskonaleniu ich warsztatu pracy. Zadania realizuję poprzez prowadzenie dyżurów metodycznych, warsztatów, kursów e-learningowych, zajęć otwartych, sieci współpracy i samokształcenia oraz udzielanie indywidualnych konsultacji.

Na stronie CEN znajduje się zakładka Doradztwo metodyczne, w której znaleźliście podzakładkę: Pracownia Edukacji Elementarnej, Artystycznej i Wychowania Fizycznego, dalej znajduje się kolejna podzakładka: Plastyka i edukacja plastyczna i następnie dwie podzakładki: Doradca proponuje, gdzie znajdziecie materiały metodyczne oraz ciekawe wydarzenia kulturalno - edukacyjne, które wyszukałam, a nad którymi proponuję się pochylić oraz Materiały metodyczne (moje autorskie teksty i prezentacje). Na stronie, którą właśnie  Państwo czytacie znajdziecie   informacje o zbliżających się warsztatach, webinarach czy innych szkoleniach.

Zapraszam do współpracy,  do dzielenia się wiedzą w ramach  Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli plastyki i edukacji plastycznej. Nauczyciele - nauczycielom oraz publikacji materiałów w zakładce Bank Dobrych Praktyk.

 

Danuta Lech - doradca metodyczny plastyki, edukacji plastycznej

danutalech@cen.edu.pl