Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do spotkań i kontaktów z doradcami metodycznymi edukacji wczesnoszkolnej


Katarzyną Fiebiger i Justyną Jakubczyk

Doradcy metodyczni pełnią dyżur we wtorki w godzinach 7.30 - 17.00  i w czwartki w godzinach 11.00 - 14.00.

W pozostałe dni:
- Katarzyna Fiebiger, pracuje w Szkole Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego.  

- Justyna Jakubczyk pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej i zespół dydaktyczno-wyrównawczy dla klas 1-3.

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej organizują i prowadzą różne formy doradztwa metodycznego dla nauczycieli:

    - udzielanie nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej pomocy metodycznej i specjalistycznej,
    - na prośbę Dyrektora danej placówki, uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,
    -  otaczają szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę oraz powracających do pracy po dłuższej przerwie,
    - organizują współpracę oraz wymianę doświadczeń między nauczycielami, proponują sieć współpracy i samokształcenia: 

 

„1.3  Sieć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”


    - opracowują materiały metodyczne na potrzeby nauczycieli,
    - propagują i wdrażają do praktyki edukacji wczesnoszkolnej nowe metody, techniki i środki kształcenia,
    - udzielają konsultacji metodycznych: zbiorowych i indywidualnych:
          konsultacje stacjonarne w CEN Koszalin (po wcześniejszym umówieniu się):
          Centrum Edukacji Nauczycieli
          ul. Ruszczyca 16,
          75-654 Koszalin;

    - mailowo: 

                                 katarzynafiebiger@cen.edu.pl 

                                 justynajakubczyk@cen.edu.pl  


    - telefonicznie we wtorki w godzinach 8.00 - 15.00, pod numerem: 94 347 67 33.


Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami w zakładce Materiały metodyczne.

 

 

Osoby zainteresowane zachęcam do zapisu do naszej sieci:

Krok 1:  Wejdź na stronę: cen.edu.pl

Krok 2: Wybierz zakładkę Zapisy on-line. Zaloguj się.

Krok 3: Wybierz Ofertę: „1.3  Sieć dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”

(Możesz skorzystać z bogatego wachlarza sieci i zapisać się również do innych sieci).

Krok 4: Po zapisaniu, Sieć zacznie działać – otrzymasz na adres e-mail login i hasło, i rozpoczniemy współpracę.

 

Jak się zalogować?

1. Wejdź na stronę CEN Koszalin.

2. Wybierz zakładkę E-learning

3. Zaloguj się. Twój login: pierwsza litera imienia.nazwisko (pisane małą literą bez spacji).

hasło: imięnazwisko (pisane razem małą literą).

Chyba, że w poprzednim roku zmieniła/ł Pani/Pan hasło na inne...

Już od października zapraszamy do korzystania z pomocy i zachęcamy do wymiany doświadczeń.

 

Daj się złapać w sieć! 

Do zobaczenia!