Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zapraszają do współpracy

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do spotkań i kontaktów z doradcami metodycznymi edukacji wczesnoszkolnej:
Katarzyną Fiebiger i Izabelą Janochą

Doradcy metodyczni pełnią dyżur we wtorki w godzinach 8.00 - 17.00

W pozostałe dni:
- Pani Katarzyna, pracuje w Szkole Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie w nauczaniu zintegrowanym, jako nauczyciel języka angielskiego i jako wychowawca świetlicy szkolnej.
- Pani Izabela pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Ósmej Drezdeńskiej Dywizji Piechoty  w Sianowie, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki.

Doradcy metodyczni edukacji wczesnoszkolnej organizują i prowadzą różne formy doradztwa metodycznego dla nauczycieli:

    - udzielanie nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej pomocy metodycznej i specjalistycznej,
    - na prośbę Dyrektora danej placówki, uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli
    -  otaczają szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę oraz powracających do pracy po dłuższej przerwie,
    - organizują współpracę oraz wymianę doświadczeń między nauczycielami, proponują sieć współpracy i samokształcenia:
    - „Nauczyciele – nauczycielom: Tik w edukacji elementarnej - roczek w szkole i w przedszkolu”
    - „Nauczyciele – nauczycielom: Priorytety MEN w twórczym działaniu w edukacji wczesnoszkolnej”
    opracowują materiały metodyczne na potrzeby nauczycieli,
    propagują i wdrażają do praktyki edukacji wczesnoszkolnej nowe metody, techniki i środki kształcenia,
    udzielają konsultacji metodycznych: zbiorowych i indywidualnych:
    - stacjonarnie w CEN Koszalin (po wcześniejszym umówieniu się):
    Centrum Edukacji Nauczycieli
    ul. Ruszczyca 16,
    75-654 Koszalin
    - mailowo: katarzynafiebiger@cen.edu.pl izabela.janocha@cen.edu.pl  
    - telefonicznie we wtorki w godzinach 7.00-15.00:  94 347 67 33
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami w zakładkach Materiały metodyczne i Doradcy proponują.