Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy

W małym skrócie – poznajmy się.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Miickiewicza  w Poznaniu, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, Uniwersytetu  Szczecińskiego z zakresu pedagogiki specjalnej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Studia magisterskie ukończyłam na kierunku Pedagogika Ogólna, licencjackie z Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej, natomiast studia uzupełniające   specjalność pedagogika specjalna. Jestem specjalistą z zakresu pedagogiki ogólnej, ale także z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym , posiadam kwalifikacje do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Ukończyłam także liczne kursy wpływające na poszerzanie mojej wiedzy i nabywanie nowych  umiejętności. Cały czas poszukuję sposobów jak pomóc dzieciom i nauczycielom w trudnych sytuacjach w spotkaniu z dziecmi z deficytem. Poszukuję sposobów i pomysłów jak połączyc pracę dzieci zdrowych i wymagajacych wsparcia, zaburzonych i z tego powpdu trudnych w zrozuminiu. Chętnie dziele się swoimi umiejetnościami, mam świadomość, że popełnaim błędy, z których wyciągam wnioski i nie poddając się  - idę do przodu.  

Od 7 lat pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Wcześniej przez okres 15 lat pracowałam jako pedagog specjalny – nauczyciel wspomagający w Przedszkolu Integracyjnym z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności (autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawności sprzężone, zespół  Downa, zespół Williamsa, wrodzona łamliwość kości, zespół Turnera i inne).

Zakładka Kształcenie specjalne składa się z dwóch podzakładek:  Doradca proponuje oraz Materiały metodyczne. W pierwszej części umieściłam ciekawe materiały, które wyszukałam i, które uznałam za przydatne w pracy nauczyciela. W drugiej części  odnaleźć możecie moje autorskie teksty i prezentacje.

Na stronie, którą właśnie  Państwo czytacie, znajdziecie istotne informacje  o zbliżających się warsztatach oraz webinarach.

Zapraszam do współpracy,  do dzielenia się wiedzą w ramach  Sieci samodoskonalenia nauczycieli sieć nauczycieli oraz publikacji materiałów w zakładce Bank Dobrych Praktyk.

Z pozdrowieniami

Sabina  Małek - Galicka

Doradca metodyczny z kształcenia specjalnego.

kontakt mailowy: sabinamalekgalicka@cen.edu.pl

dyżur w CEN : wtorek godzina 10:00-17:00 i czwartek 16:00-18:00