• KLUB DYREKTORA - RODO w placówce oświatowej
  Zapraszamy Państwa Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w dniach 21, 22 i 23 marca 2018 roku.
 • Wiosenne Zespoły Metodyczne i XIX Targi Edukacyjne
  09-10 marca 2018 r., odbyły się XIX Targi Edukacyjne oraz Wiosenne Zespoły Metodyczne zorganizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w Zespole Szkół nr 11 w Koszalinie. W czterdziestu trzech formach zajęć metodycznych wzięło udział ponad tysiąc czterystu dydaktyków i wychowawców. Nauczycieli interesowały zagadnienia wynikające z głównych kierunków zmian oświatowych, jak i warsztaty, na których prowadzący prezentowali pomysły i sprawdzone sposoby na skuteczne nauczanie uczniów, np.: wykorzystania różnych form aktywności artystycznej w edukacji, rozwijania sprawności fizycznej i umysłowej uczniów, wdrażania podstawy programowej, przygotowania ósmoklasistów do egzaminów, wprowadzania programowania, inspirowania do aktywności i zaangażowania, pokonywania barier itp. Największym zainteresowaniem cieszyła się Gimnastyka mózgu. w stymulowaniu rozwoju koncentracji i zapobieganiu zaburzeniom koncentracji. Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnorodną ofertą wydawnictw edukacyjnych.
 • Konferencja naukowo-metodyczna DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE
  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 14 kwietnia 2018r. na Konferencję naukowo-metodyczną DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE. Organizatorami Konferencji są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne. Prelegentami sesji plenarnych będą lekarze specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży oraz pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. W części warsztatowej, prowadzonej przez pracowników CEN, będzie można wybrać jeden z czterech zaproponowanych tematów.
 • Jak uczyć ciekawie matematyki? - Relacja z konferencji
  24 lutego 2018 roku odbyła się w Centrum Edukacji Nauczycieli konferencja "Jak uczyć ciekawie matematyki?" Uczestnicy uznali, że była bardzo ciekawa i potrzebna.
 • Pomorze Zachodnie - TO MY! - rok szkolny 2017/2018
  Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Pomorze  Zachodnie -TO MY! Nauczycielom proponujemy udział w warsztatach czytelniczych, historycznych, filmowych, fotograficznych  oraz plastycznych poświęconych  tematyce regionalnej  (więcej inforamacji w Informatorze CEN w Koszalinie).