Dyżury doradców metodycznych w roku szkolnym 2021/2022

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Renata Pietras - Pacynko, wtorek godz. 7.00-18.00

e-mail: renata.pietras@cen.edu.pl

Małgorzata Pietruk, wtorek godz. 7.00-18.00

e-mail: malgorzatapietruk@cen.edu.pl

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Katarzyna Fiebiger, wtorek 8.00-17.00

e-mail: katarzynafiebiger@cen.edu.pl

Izabela Janocha, wtorek godz. 8.00-17.00

e-mail: izabela.janocha@cen.edu.pl

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Małgorzata Kulik, wtorek godz. 8.00-17.00

e-mail: malgorzatakulik@cen.edu.pl

 

MUZYKA, EDUKACJA MUZYCZNA

Agnieszka Wilczyńska, wtorek 10.30-18.00; czwartek 15.45-17.15

e-mail: agnieszkawilczynska@cen.edu.pl

 

PLASTYKA, EDUKACJA PLASTYCZNA

Danuta Lech, wtorek 8.00-17.00

e-mail: danutalech@cen.edu.pl

 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Sabina Małek-Galicka, wtorek 10.00-17.00; czwartek 16.00-18.00

e-mail: sabinamalekgalicka@cen.edu.pl