Informacja pedagogiczna

Informacja pedagogiczna jest narzędziem wspierającym szkołę w działaniach dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych.  Na naszej stronie internetowej promujemy przykłady dobrych praktyk i interesujących rozwiązań metodycznych. W tym miejscu prezentujemy informacje dotyczące:

1) kierunków polityki oświatowej państwa,

2) nowości edukacyjnych, wśród których zamieszczamy m. in. krótkie opinie o nowych książkach i artykułach,

3) interesujących konferencji i szkoleń realizowanych przez podmioty zewnętrzne.