Informacja pedagogiczna

W tym miejscu prezentujemy informacje i materiały wspomagające pracę nauczyciela i szkoły. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące kierunków polityki oświatowej państwa oraz form kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowanych przez podmioty zewnętrzne.

W zakładce Archiwum Nauczycielskiej Edukacji zamieściliśmy archiwalne numery wydawanego w wersji elektronicznej przez Centrum Edukacji Nauczycieli biuletynu „Nauczycielska Edukacja”.

Zakładka Matriały dla nauczycieli zawiera informacje i materiały do wykorzystania przez nauczycieli w ich codziennej pracy, w tym dotyczące podstaw programowych.