Szkoła z Klasą - granty dla szkół

Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji Szkoła z Klasą zwracamy się do Państwa z ofertą konkursu grantowego skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych umożlwiającego zmianę i dostosowanie przestrzeni szkolnej w wysokości 10 tys. złotych.

Coraz częściej zwracamy uwagę na to, w jakiej przestrzeni uczą się na co dzień uczniowie i uczennice. Z jednej strony ważna jest estetyka i funkcjonalność pomieszczeń, a z drugiej przestrzenie dające poczucie bezpieczeństwa, umożliwiające wyciszenie i odpoczynek.

Ważne jest, aby przestrzeń, w której spędza się kilka godzin dziennie, była przyjazna i wspierająca, nie rozpraszała, a wspomagała proces edukacyjny i dawała poczucie bezpieczeństwa. Obecnie mierzymy się z wyzwaniami braku miejsca w szkołach oraz odpowiedniego
dostosowania przestrzeni szkolnych do nauki dla powiększającej się liczby uczniów i uczennic. Wierzymy w efekt synergii w realizacji wspólnego celu - wsparcia szkół w mierzeniu się z wyzwaniami dotyczącymi zagospodarowania przestrzeni. Jesteśmy przekonani, że są Państwo na bieżąco w kontakcie ze szkołami i znają ich sytuację, a nam bardzo zależy na dotarciu do jak największej liczby szkół, nauczycieli i nauczycielek, aby to właśnie oni mogli skorzystać z naszego wsparcia. W ramach programu Razem w Klasie przyznajemy granty na realizację projektów umożliwiających zmianę i dostosowanie przestrzeni szkolnej, która będzie służyła
większej dbałości o dobrostan psychicznych uczniów i uczennic w szkole. Grant w wysokości 10 tys. złotych przyznamy 20 wybranym w konkursie szkołom!

Rekrutacja do pierwszego etapu trwa obecnie i zakończy się 25 stycznia lub po wpłynięciu 300 pierwszych zgłoszeń.
Program finansowany jest ze środków Plan International, stąd wszystkie oferowane działania są całkowicie bezpłatne. Więcej informacji o konkursie grantowym znajduje się na stronie: https://cutt.ly/U21Az9C.
Liczymy na możliwość podjęcia współpracy z Państwem i przy Państwa wsparciu – zaproszenia szkół do konkursu grantowego Razem w Klasie.

Będziemy zobowiązani za kontakt zwrotny z naszą Fundacją i koordynatorkami programu - Katarzyną Gajewską (518 287 632) i Alicją Małasiewicz (518 287 633).

Z poważaniem
Agata Łuczyńska
Prezeska Zarządu Fundacji Szkoła z Klasą