Ochrona danych osobowych w ramach zdalnego nauczania

Zdalne nauczanie zmusza do szczególnej uwagi w zakresie przepisów prawa dotyczących ochorny danych osobowych. Na stronie MEN można zapoznać się z poradnikiem dla szkół  „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. To materiał, który wesprze dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów i rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi do zdalnej nauki.

Poradnik jest dostępny na stronie MEN:  www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo