ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Jestem nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie. Od wielu lat uczę muzyki w klasach IV – VII ale również w klasach I –III. Prowadzę chór szkolny i kółka muzyczne.

Uczę rytmiki w ramach zajęć umuzykalniających w przedszkolu i w żłobku w Europejskim Centrum Edukacji w Koszalinie.

Przez 16 lat pracowałam w Pałacu Młodzieży jako instruktor w zespole wokalnym, pracowałam również z solistkami. Prowadziłam też  zespół taneczny – taniec z przyborami: wstążki i pompony.

Serdecznie zapraszam do spotkań i konsultacji z dziedziny muzyki i edukacji muzycznej.

W CEN Koszalin pełnię dyżur metodyczny we wtorki w godzinach 10.30 – 18.00 oraz w czwartki 15.45 – 17.15.

Pełniąc funkcję doradcy metodyczni organizuję i prowadzę różne formy doradztwa metodycznego dla nauczycieli:

- udzielam nauczycielom muzyki oraz edukacji muzycznej pomocy metodycznej i specjalistycznej,
- na prośbę Dyrektora danej placówki, uczestniczę w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,
- organizuję współpracę oraz wymianę doświadczeń między nauczycielami w ramach sieci współpracy i samokształcenia:

 1.3. Sieć współpracy i samokształcenia: Nauczyciele – nauczycielom: Kształcenie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz sprawności manualnej poprzez działania umuzykalniające.

- opracowuję i propaguję  materiały metodyczne, które można wydrukować i stosować podczas swoich zajęć.
- w swoich artykułach proponuję przykłady ciekawych rozwiązań, dobrych praktyk, można je znaleźć w dwu  zakładkach: Doradcy proponują oraz Materiały metodyczne
- udzielam konsultacji metodycznych:

         stacjonarnie w CEN Koszalin (po wcześniejszym umówieniu się):

Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Ruszczyca 16
75-654 Koszalin

        mailowo:  agnieszka.wilczynska@cen.edu.pl

        telefonicznie we wtorki w godzinach 11.00-15.00:  94 347 67 33

Na stronie  można również znaleźć  informacje o zbliżających się warsztatach, webinariach czy innych szkoleniach.

Serdecznie zapraszam   Agnieszka Wilczyńska