Szkolenia dla nauczycieli historii

Temat szkolenia

Data godz.

 

 

Realizacja podstawy programowej na lekcjach historii

do 21.05.2024

  

e-learning

Podkreślanie faktów i procesów z dziejów Pomorza Zachodniego na lekcjach historii      

4-28.04.2024

   

e-learning