Refleksje po seminarium o ocenianiu

 

 

 

 

 

 W sobotę 28 października spotkaliśmy się w Centrum  Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na pierwszym seminarium z cyklu "Szczęście w szkole".  Spotkanie  na temat oceniania rozpoczęła Pani  dr hab. Joanna Mytnik z  Politechniki Gdańskiej, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji.

Referat Pani  Joanny Mytnik   pt. "Oceny urojone.Czyli rzecz o motywacji do uczenia się" wzbudził duże zianteresowanie  słuchaczy i zachęcił ich do  aktywnego uczestnictwa.  Po przerwie odbyła się debata. Jako pierwsi zabrali głos uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie i II LO w Koszalinie. Ich wypowiedzi  były niezwykle poruszające i autentyczne. Uczniowie podkreślali znaczenie relacji z nauczycielami w procesie uczenia się oraz zwracali uwagę na  przerzucanie odpowiedzialności za realizację podstawy programowej przez młodzież w domu.  Usłyszyliśmy również głos rodzica. Mama dziecka ze szkoły podstawowej zwróciła uwagę na fakt, że wspóczesna szkoła traci charakter placówki powszechnej ponieważ nie zapewnia uczniom jednakowego dostępu do nauki  przenosząc odpowiedzianość za uczenie się na rodziców lub korepetytorów.  O  szkole, w ktrórej są wprowadzane zmiany w podejsciu do uczenia się i oceniania mówiła dyrektorka szkoły, nauczcielka szkoły ponadpodstawowej podziliła się swoim doświadczeniem z pracy bez tradycyjnego oceniania. Na koniec zabrała głos przedstawicielka nadzoru pedagogicznego, która zwróciła uwagę na fakt, że  prawo oświatowe dopuszcza różne rozwiązania w podejściu do oceniania bieżącego i klasyfikacji śródrocznej.

Uczestnicy debaty

  • prof. dr hab. Joanna Mytnik  - Politechnika Gdańska
  • Maja Stasiak, Dawid Wojciechowski - uczniowie SP 2 w Świdwinie
  • Szymon Lizak uczeń II LO w Koszalinie
  • Barbara Mirska - rodzic ucznia SP w Mścicach
  • Dorota Wójcicka Popowicz - nauczycielka LO w Polanowie
  • Magdalena Bujakowska -  dyrektorka SP nr 2 Świdwinie
  • Anna Grabiec-Karwat – starszy wizytator Delegatury KO w Koszalinie   

 Dziekujęmy za udział  w tym ważnym wydarzeniu i zachęcamy do obejrzenia nagrania, które udostępnimy na facebooku i na naszej stronie w najbliższym czasie.

https://youtu.be/zhOsqFqZxDk

Nagranie wykładu Pani Prof. Joanny Mytnik  cz. 1- 28.10.23 r.