Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli


Kurs  5.12.7. Tworzenie kartoteki zagadnieniowej w katalogu elektronicznym  

Kategoria kursu 12. Informacja pedagogiczna – biblioteki szkolne 

Numer grupy 1 

Miejsce szkolenia Biblioteka Pedagogiczna Koszalin, ul. Piłsudskiego 62 

Kadra  Zyta May  Mariola Nabereźna Małgorzata Trembowelska

Kalendarz zajęć 2017-03-23 godz.: 14:00


Kurs 4.6.5. Jak zaprezentować dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego przed komisją egzaminacyjną?   

Kategoria kursu 6. Rozwój zawodowy nauczyciela 

Numer grupy 1 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Anna Kiełb

Kalendarz zajęć 2017-03-24 godz.: 14:30


Kurs 4.5.2. Film w nauczaniu i wychowaniu   

Kategoria kursu 5. Nowoczesne metody nauczania 

Numer grupy 1 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Anna Walkowiak

Kalendarz zajęć 2017-03-24 godz.: 14:30


Kurs 4.3.11. Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii pracy w środowisku szkolnym  

Kategoria kursu 3. Wychowanie i profilaktyka 

Numer grupy 1 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska

Kalendarz zajęć 2017-03-25 godz.: 09:00


Kurs 5.2.8. Jak oceniać, aby wspierać uczniów klas młodszych w nauce?  

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Numer grupy 1 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Iwona Łotysz

Kalendarz zajęć 2017-04-01 godz.: 09:00


Kurs 4.5.7. Jak lepiej aktywizować uczniów w szkole?   

Kategoria kursu 5. Nowoczesne metody nauczania 

Numer grupy 1 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Julian Piotr Sawiński

Kalendarz zajęć 2017-04-01 godz.: 09:00


Kurs 5.2.3. Rozwijanie uzdolnień twórczych dzieci   

Kategoria kursu 2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Numer grupy 1 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Teresa Ogniewska

Kalendarz zajęć 2017-04-01 godz.: 09:00


Kurs 5.6.2. Uczeń na progu II etapu edukacyjnego na lekcji religii  

Kategoria kursu 6. Religia 

Numer grupy 1 

Miejsce szkolenia CEN Koszalin 

Kadra Alicja Lorenz

Kalendarz zajęć 2017-04-01 godz.: 09:00