Bieżące kursy organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli


Kurs 6.13. Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela stażysty?  

Kategoria kursu 6. Kursy e-learningowe 

Nazwa grupy 1 

Miejce szkolenia kurs e-learningowy (Internet) 

Kadra Anna Kiełb 

Rozpoczęcie kursu:  2018-05-24