Linki do webinariów

Aby otrzymać zaświadczenie z webinarium, konieczne jest logowanie się imieniem i nazwiskiem.

Dodatkowo uczestnik musi posiadać konto w bazie szkoleniowej CEN


 

Szkolenie:  4.4.11 Rozwijanie kreatywności uczniów jako kompetencji XXI wieku - webinarium do osłuchu na platformie

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  nagranie dostępne na platformie e-learningowej

Prowadzący: Anna Walkowiak

Termin szkolenia: od 05.10.2023 do 20.10.2023 w formie nagrania. Osoby, które zapisały się na tę formę otrzymają login i hasło dostępu na adres mailowy.

 

 


Szkolenie:    5.1.20 Grywalizacja sposobem na ruch i sukces w edukacji elementarnej - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  https://tiny.pl/cf6zt

Prowadzący: Katarzyna Fiebiger

Termin szkolenia: 03.10.2023 godz.15.30


Szkolenie:    5.1.3   W kole i na dywanie – matematyczne działanie w ruchu - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  https://tiny.pl/c522z

Prowadzący: Renata Pietras-Pacynko

Termin szkolenia: 03.10.2023 godz.16.00


Szkolenie:    5.1.41 Test sprawności  fizycznej jako narzędzie diagnozy w lekcji wychowania fizycznego - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  https://tiny.pl/c528m

Prowadzący: Małgorzata Kulik

Termin szkolenia: 03.10.2023 godz.16.30


Szkolenie:     5.3.19 Mentimeter, czyli jak aktywizować uczniów na lekcji języka niemieckiego? - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  

Prowadzący: Renata Lemańczyk

Termin szkolenia: 04.10.2023 godz.18.00


Trzy kwadranse w sieci z doradcą religii o ... smartfon na lekcji religii – webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  https://bit.ly/3qU56EF

Prowadzący: Kazimierz Raczyński

Termin szkolenia: 04.10.2023 godz.15.30


Trzy kwadranse w sieci z doradcą języka angielskiego o ... planowaniu pracy i doborze materiałów na lekcje – webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  http://bitly.pl/QB7iR

Prowadzący: Dorota Wójcicka - Popowicz

Termin szkolenia: 04.10.2023 godz.15.30


Trzy kwadranse w sieci z doradcą języka polskiego -  planowanie pracy nauczyciela – webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  http://bitly.pl/zjREU 

Prowadzący: Katarzyna Jacewicz, Aleksandra Stępień

Termin szkolenia: 04.10.2023 godz.18.00


Szkolenie:  5.5.11 Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2023 - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>   https://tiny.pl/c5kpv

Prowadzący: Barbara Pawlak

Termin szkolenia: 05.10.2023 godz.15.30


Szkolenie:  5.6.1 Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  

Prowadzący: Magdalena Radko, Anna Kimak-Cysewska

Termin szkolenia: 05.10.2023 godz.15.30


Szkolenie:  5.6.23 Analiza wyników egzaminu maturalnego z geografii - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  https://tiny.pl/c1ghp

Prowadzący: Jolanta Piątkowska

Termin szkolenia: 05.10.2023 godz.15.30


Szkolenie:  5.8.1 Analiza wyników egzaminów zawodowych - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  

Prowadzący: Maciej Wiktorowski

Termin szkolenia: 05.10.2023 godz.15.30


Szkolenie:  4.3.2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  https://tiny.pl/c1tqz

Prowadzący: Sabina Małek Galicka

Termin szkolenia: 05.10.2023 godz.16.00


Szkolenie:  5.5.3 Narzędzia online do map myśli - webinarium

Miejsce szkolenia: Webinarium (internet) >>>  

Prowadzący: Dawid Cerajewski

Termin szkolenia: 05.10.2023 godz.17.00

 

DODATKOWE LINKI

Spotkanie uczestników projektu matematycznego - Moduł II "Matematyka w ruchu"

Termin: 17.10.2023 g.15.30

LINK DO SPOTKANIA

 

1.6 Sieć dla nauczycieli wychowania fizycznego - spotkanie organizacyjne na platformie TEAMS

Termin: 17 X 2023r. godzina 17:15 - 17:45

LINK DO SPOTKANIA

 

1.7 Sieć dla nauczycieli EDB - spotkanie organizacyjne na platformie TEAMS 

Termin: 17 X 2023r.  godzina 16:30 - 17:00

LINK DO SPOTKANIA