• "Ssaki morskie - nauka i edukacja"
  Bezpłatne 3-dniowe szkoły letnie dla uczniów w Stacji Morskiej w Helu
 • Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole
  Problematyka edukacji włączającej budzi duże zainteresowanie w środowisku oświatowym. Inicjatywa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie i koszalińskiego Centrum Edukacji Nauczycieli zaproszenia 14 kwietnia 2018 r. nauczycieli na konferencję naukowo-metodyczną "Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole" okazała się trafnym przedsięwzięciem odpowiadającym na oczekiwania nauczycieli. Patronat nad konferencją objęli dr Jan Kuriata JM Rektor PWSZ i mgr Stefan Turowski dyrektor CEN w Koszalinie. Sala konferencyjna o godz. 9.30 wypełniła się do ostatniego miejsca. Jakość wystąpień i prezentowanych materiałów informacyjno-metodycznych gwarantował komitet naukowy, w skład którego weszli: dr hab. prof. PWSZ Ewa Ryś i dr hab. prof. Karol Mausch, dr Danuta Apanel, dr Monika Pawłowska i dr Agnieszka Połaniecka oraz zaproszona na spotkanie z nauczycielami znana w naszym regionie specjalista pediatrii, lekarz medycyny, psychiatra Ewa Przybyła-Ożóg. Warsztaty metodyczne prowadzili konsultanci naszej placówki i doradcy metodyczni: Bogumiła Załuska, Izabela Janocha, Barbara Sałacka i Mariola Rink-Przybylska.
 • Wiosenne Zespoły Metodyczne i XIX Targi Edukacyjne
  09-10 marca 2018 r., odbyły się XIX Targi Edukacyjne oraz Wiosenne Zespoły Metodyczne zorganizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w Zespole Szkół nr 11 w Koszalinie. W czterdziestu trzech formach zajęć metodycznych wzięło udział ponad tysiąc czterystu dydaktyków i wychowawców. Nauczycieli interesowały zagadnienia wynikające z głównych kierunków zmian oświatowych, jak i warsztaty, na których prowadzący prezentowali pomysły i sprawdzone sposoby na skuteczne nauczanie uczniów, np.: wykorzystania różnych form aktywności artystycznej w edukacji, rozwijania sprawności fizycznej i umysłowej uczniów, wdrażania podstawy programowej, przygotowania ósmoklasistów do egzaminów, wprowadzania programowania, inspirowania do aktywności i zaangażowania, pokonywania barier itp. Największym zainteresowaniem cieszyła się Gimnastyka mózgu. w stymulowaniu rozwoju koncentracji i zapobieganiu zaburzeniom koncentracji. Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnorodną ofertą wydawnictw edukacyjnych.
 • IV edycja programu edukacyjnego "Finansoaktywni"
  Ministerstwo finansów zabiera uczniów w misję edukacyjną.
 • Konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+
  Informujemy, że Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowej Agencji Programu Erasmus+ ogłosiła konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmie okres od marca 2018 r. do końca 2020 r.
 • Nowa podstawa programowa
  Podpisane rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia..
 • Raport PIRLS 2016
  Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w czytaniu.
 • Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
 • Kampania Edukacyjna Niosę Pomoc
  Zespół Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej zaprasza do współpracy
 • Nowa oferta edukacyjna Muzeum POLIN dla szkół
  Muzeum POLIN zaprasza do skorzystania z nowej oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2017/2018 adresowanej do wszystkich poziomów i typów szkół.
 • Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
  Program edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości na rok szkolny 2017/2018
 • Aktywna tablica
  Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.