Programy i projekty realizowane przez CEN w Koszalinie

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie aktywnie uczestniczy w realizacji i promowaniu wśród dyrektorów i nauczycieli projektów edukacyjnych.

Mamy duże doświadczenie  w uczestnictwie w programach finansowanych ze źródeł UE. Braliśmy udział w trzech międzynarodowych projektach. W zakładce prezentujemy materiały z ostatniego projektu GRUNDTVIG.

CEN w Koszalinie pełniąc funkcję punktu konsultacyjnego  programu ERASMUS+ Edukacja szkolna w województwie zachodniopomorskim uczystniczyło w promowaniu tego programu. Działając w tym obszarze nadal organizujemy szkolenia oraz udzielamy konsultacji zbiorowych i indywidualnych  w celu zwiększenia  liczby beneficjentów  z naszego województwa.

Jako  partner  Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie uczestniczyliśmy w realizacji projektu „Szkoły Liderów Edukacji Globalnej” na terenie województwa zachodniopomorskiego. Edukacja globalna to projekt realizowany w szkołach i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy łącznie 16 placówek. W zakładce prezentujemy to, co się wydarzyło w przedszkolach i szkołach uczestniczących w projekcie. Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy również do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na naszej stronie w sieciach współpracy „Edukacja globalna dla najmłodszych”.

Jesteśmy również realizatorami projektu promującego tożsamość regionalną „Pomorze Zachodnie – TO MY!”.  Aktualnie organizujemy konkursy dla uczniów: konkurs fotograficzny „Wokół nas – ludzie, miejsca, sytuacje”, filmowy „Stąd jesteśmy” oraz konkurs na plakat elektroniczny w języku obcym "Niech o nas mówią inni".