Programy i projekty realizowane aktualnie przez CEN w Koszalinie

 

W ramach PO WER Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie uczestniczy w realizacji projektu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość (Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty). Pojekt obejmuje szkolenia dla nauczycieli i będzie realizowany do listopada 2021 roku. W zakładce Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tego projektu.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie realizuje projekt promujący tożsamość regionalną „Pomorze Zachodnie – TO MY!”.  Aktualnie w ramach tego projektu organizujemy konkurs fotograficzny dla uczniów pod hasłem: „Wokół nas – ludzie, miejsca, sytuacje".

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie uczestniczy w realizacji projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji i Polskiego Centrum Mediacji "Mediacje Rówieśnicze". W zakładce Mediacje rówieśnicze przedstawiamy informacje dotyczące tego programu oraz materiały do wykorzystania w sytuacjach konfliktowych.