• NAUCZYCIEL I LISTA ZASAD W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAŁYCH DZIECI
  Wszyscy powinniśmy pamiętać, że dzieci uczą się inaczej niż starsi uczniowie i dla tego musimy je inaczej nauczać. Uczyć tak, aby kontakt z językiem angielskim był dla nich fascynującą przygodą, w której chętnie biorą udział. Nauczanie wczesnoszkolne wymaga od nas zatem kreatywnego i wielozmysłowego podejścia. Celem naszego nauczania nie może być natychmiastowa mierzalność jego efektywności, ale skupianie się na procesie dochodzenia do wiedzy i zdobywania umiejętności.
 • Wykorzystanie bloga na lekcjach języka angielskiego.
  Wykorzystanie bloga w rozwijaniu krótkiej wypowiedzi pisemnej na lekcjach języka angielskiego. Wpis na bloga po angielsku to jest jedną form pisemnych, które obowiązują na Egzaminie Ósmoklasisty z języka angielskiego. Ta forma wypowiedzi nie należy do najłatwiejszych, gdyż blog może zawierać wszystkie formy wypowiedzi pisemnej, składają się na niego elementy m.in. zaproszenia, opisu, wiadomości, recenzji, opowiadania oraz umiejętności wyrażania opinii. W swojej praktyce zauważyłam, że uczniowie mają najwięcej trudności z wypowiadaniem się w formie pisemnej, zaczęłam poszukiwać sposobów na doskonalenie tej umiejętności. Z pomocą przyszedł mi Blogger.com, narzędzie dostępne na gogle.com. Zaletami witryny blogger.com jest to, że jest ona darmowa, bez limitów czasowych i ograniczeń, bez reklam, łatwa i elastyczna w tworzeniu, interaktywna oraz umożliwia osadzanie: obrazów, filmów, modułów, aplikacji, prezentacji, itp.
 • Smartfon – atrakcyjna pomoc dydaktyczna
  Trudno uciec od urządzeń multimedialnych w świecie coraz bardziej cyfrowym, a sięganie po nowoczesne technologie przez uczniów jest nieuniknione. Smartfon jest urządzeniem, które młodzi ludzie dobrze znają. Jeśli korzystanie z niego jest zabronione w szkole, tym bardziej staje się ono elementem „drugiego życia”, które może się rozgrywać poza wiedzą nauczycieli. Poprzez wprowadzenie go na listę pomocy dydaktycznych nauczyciel ma szansę wpłynąć na podejście ucznia do korzystania z tego urządzenia i pokazać, że ma ono swój potencjał edukacyjny.
 • Świąteczne inspiracje
  Każdy z nas zmierzył się z sytuacją, kiedy trzeba  szybko biec do nieznanej nam klasy i poprowadzić lekcje za innego nauczyciela. Dlatego warto byłoby przygotować sobie kilku rezerwowych scenariuszy, a zwłaszcza w okresie przedświątecznym, kiedy coraz trudniej zapanować nam nad zespołem klasowym i zaangażować go w pełni w prace na lekcji. Nauczyciel, jest jak aktor na scenie i często musi improwizować, Dlaczego by jednak nie przygotować  sobie wcześniej zajęć, które będą  nawiązaniem do naszych tradycji i zwyczajów, a także miłą zabawą dla uczniów.  Chętnie podzielę się moim pomysłem na lekcję, która przeprowadziłam w I klasie w „Mikołajki” .
 • A może by tak nowy Projekt!
  Szukacie Państwo inspiracji, jak pobudzić ciekawość uczniów i pogłębić ich przynależność do wspólnoty europejskiej. Nic prostszego, jak zaangażować ich w międzynarodowy projekt bez potrzeby wyjeżdżania zagranicę. Ja wykorzystują metodę projektu od 15 lat i widzę jej efekty w umiejętnościach i wynikach moich uczniów. Takie możliwości daje na eTwinning – Europejska współpraca szkół, w którym otrzymacie wirtualną przestrzeń dla siebie i swojego partnera – Twinspace. Twinspace projektu to miejsce, gdzie uczniowie i nauczyciele wymieniają się informacjami i materiałami z wykorzystaniem dostępnych im narzędzi TIC. Realizując projekt międzynarodowy, uczniowie nie tylko szlifują umiejętności językowe, ale także poznają różnice kulturowe, uczą się tolerancji, doskonalą umiejętności wyrażania własnego zdania i opinii na temat wyników wspólnej pracy.   
 • Kryteria oceniania pracy pisemnej na Egzaminie Ósmoklasisty i informacja zwrotna.
  W swojej praktyce pedagogicznej napotykałam na wiele wyzwań spowodowanych różnymi sytuacjami, często niezależnymi ode mnie (pandemia, nauczanie zdalne, etc.). Jednym z nich było w czasie pandemii przygotowanie uczniów do pisania e-maila i bloga na Egzamin Ósmoklasisty, kiedy wszyscy byliśmy w swoich domach, a kontakt między nami był bardzo utrudniony. Zadawałam sobie pytania, jak powinnam ich przygotować do pisania i jak oceniać ich wypowiedź, żeby wiedzieli jasno i klarownie, jakie są wymagania, którym muszą sprostać, żeby odnieść sukces na egzaminie. Zaczęłam przygotowywać moich uczniów, podając im obowiązujące na egzaminie kryteria i stosować indywidualnie dla każdego z nich informację zwrotną. Podczas edukacji zdalnej pracowaliśmy na platformie TEAMS tworząc zespoły dla poszczególnych klas i grup. Założyłam w każdym zespole osobne foldery przeznaczone na wypowiedź pisemną, wymagana na Egzaminie Ósmoklasisty. Poleciłam uczniom, aby zamieszczali tam swoje prace pisemne, a ja w łatwy i szybki sposób mogłam je oceniać i wstawiać komentarze. Z pomocą przyszła mi Ocenianie Kształtujące, które wyraźnie podkreśla zalety informacji zwrotnej w nauczaniu.
 • Witaj szkoło! Propozycja gier i zabaw integracyjnych na początek roku szkolnego z nowym zespołem klasowym.
  Powrót do szkoły to czas, który budzi w nas dużo emocji i obaw. Zarówno my jak i nasi uczniowie zdajemy sobie pytanie, jaki będzie ten rok i  czy sobie poradzę. Rzeczywistość szkolna nakazuje nam na pierwszej lekcji przedstawić kryteria i zasady oceniania, ale czy nie lepiej byłoby zacząć od kilku zabaw integracyjnych, szczególnie jeżeli mamy nową klasę i nie znamy jeszcze naszych uczniów. Sprawmy, żeby lody zostały przełamane i żebyśmy choć trochę poznali się nawzajem i co ważne, abyśmy poznali imiona naszych uczniów. Dlatego zaproponuję lub przypomnę Państwu kilka zabaw typu Icebreak, które wykorzystałam ze swoimi nowymi uczniami i polecam na powitanie.
 • Warsztaty plastyczne w budowaniu pozytywnych relacji w grupie.
  W obliczu coraz szybciej następujących po sobie zmian, my nauczyciele stajemy przed nowymi wyzwaniami, nie tylko edukacyjnymi, ale również natury wychowawczej. Do naszych szkół każdego dnia przychodzą nowi uczniowie, np. narodowości Ukraińskiej i to my musimy włączyć ich natychmiast w polską rzeczywistość szkolną. Niestety nie jest to zadanie, któremu każdy nauczyciel może sprostać. Warto dzielić się swoimi pomysłami, aby móc przeciwdziałać wykluczeniu i zostawianiu spraw samym sobie. Chciałabym się podzielić z Państwem pomysłem warsztatów plastycznych, które zrobiłam na lekcji wychowawczej w klasie ósmej. Celem warsztatów była pomoc uczennicy przybyłej z Ukrainy. Znalazła się ona w podwójnie trudnej sytuacji związanej ze zmiana środowiska i barierą językową. Uczennica była osamotniona we wchodzeniu w relacje z nowo poznanymi osobami oraz odczytywaniem wymagań i zasad panujących w grupie.
 • Biegające dyktando
  W swojej pracy coraz częściej zauważam, że  uczniom klas starszych brakuje aktywności fizycznej na lekcji języka angielskiego. Wynika to zapewne z nadmiaru zadań do wykonania, ale nie ma nic prostszego i przyjemniejszego, jak połączenie ruchu z kształceniem umiejętności receptywnych (czytanie i słuchanie)  oraz produktywnych (mówienie i pisanie). Z pomocą przyszła mi metoda – biegające dyktando.
 • Informacja zwrotna – próbny egzamin ósmoklasisty
  Informacja zwrotna zachęca do nauki i pomaga się uczyć Wielu z nas ma problem z udzielaniem uczniom  konstruktywnej oceny zwrotnej, a zwłaszcza w klasach starszych, gdzie często brak nam czasu na przygotowanie indywidualnej oceny dla każdego ucznia, a chcemy naszych uczniów porządnie przygotować do rozwiązywania egzaminu ósmoklasisty. Niestety rozwiązując testy próbne często  odnosimy się do pracy ucznia za pomocą oceny lub punktów. Należy sobie zadać pytanie: Z czego powinna składać się efektywna informacja zwrotna dla ucznia? Według Oceniania Kształtującego efektywna IZ zawiera cztery elementy:  Wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; Wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę; Wskazówki – w j jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej Trzeba zdać sobie sprawę, jak ważna w naszej pracy jest Informacja zwrotna, bo każdy z nas powinien mieć  ma na celu przekazanie uczniowi konkretnych wskazówek wspierających proces uczenia się.
 • Tworzenie materiałów interaktywnych na platformie Liveworksheets na lekcjach języka angielskiego.
  „Obyś żył w ciekawych czasach”  to stare chińskie przekleństwo, które dla wielu z nas stało się faktem, bo czyż można było żyć w ciekawszych czasach niż my obecnie, gdzie niepewność każdego dnia stawia nas w gotowości na każdy możliwy scenariusz. Jednego dnia pracujemy w szkole, następnego trafiamy na kwarantannę, czy też nauczanie zdalne. Prawdziwym koszmarem stają się dla nas sposoby pozyskiwania efektów pracy naszych uczniów. W poszukiwaniu rozwiązań natknęłam się na praktyczne narzędzie do tworzenia własnych interaktywnych kart pracy, testów i sprawdzianów „Liveworksheets”, które wykorzystuje podczas zdalnego nauczania oraz podczas tradycyjnej lekcji. Dodatkową zaletą tego narzędzia jest to, że mogę również wykorzystywać materiały przygotowane i udostępnione przez innych nauczycieli.
 • Jak  pracować metodą projektu  z wykorzystaniem platformy  eTwinning na lekcjach języka angielskiego
     Od wielu lat wykorzystuję w swojej pracy technologię informacyjno-komunikacyjną. Komputer oraz Internet były niezbędne podczas realizacji przeze mnie wielu projektów eTwinning za które otrzymałam liczne odznaki krajowe, jak i Europejskie. Współpraca międzynarodowa przyniosła moim uczniom i mnie liczne korzyści, dzięki niej mogę w sposób przystępny rozwijać kompetencje kluczowe niezbędne w życiu młodego człowieka.  Dzięki pracy w projektach eTwinning udało mi się pobudzić ciekawość uczniów i pogłębić świadomość przynależności do wspólnoty europejskiej. Moi uczniowie rozwijali swoje umiejętności językowe, a szczególnie kształcili umiejętność pisania e- maila oraz komunikowania się , co zawsze przynosiło efekty na egzaminie gimnazjalnym i ósmoklasisty. Ogromnie ważną rolę odegrało nabycie kompetencji komunikacyjnej poprzez pobudzanie do kontaktów i komunikowania się z obcokrajowcami w języku angielskim,  poszerzenie wiadomości uczniów na temat kultury innych krajów, czy  propagowanie tolerancji wobec różnic kulturowych. Działania uczniów na twinspace projektu poszerzyły ich umiejętności korzystania z technologii komputerowej.
 • Bezstresowa praca klasowa z wykorzystaniem metody Stacji zadaniowych!
  Praca klasowa to największy koszmar ucznia. Po okresie zdalnego nauczania zaobserwowałam, że wielu moich uczniów nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej, część z nich nie pracuje systematycznie i ma trudności z zapamiętaniem większej partii materiału, nie wspominając o tym, że wszyscy są przemęczeni i zestresowania przygotowując się do trzech prac klasowych i pięciu kartkówek w tygodniu.