• XXI edycja Małych Olimpiad Przedmiotowych
    Zapraszamy do udziału w XXI edycji Małych Olimpiad Przedmiotowych i przesyłamy Państwu tegoroczny regulamin. Sądząc po licznym udziale koszalińskich szkół podstawowych nasza inicjatywa spełnia oczekiwania Uczniów i Nauczycieli. Patronat nad olimpiadami objął Prezydent Miasta Koszalina, który uhonoruje laureatów nagrodami.  Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli zapewni wsparcie konsultantów i doradców metodycznych, szczególnie w zakresie przygotowania i sprawdzenia zadań konkursowych.  Liczymy na udział uczniów wszystkich szkół podstawowych z Koszalina i pomoc nauczycieli w przygotowaniu do eliminacji szkolnych i międzyszkolnych. Testy wraz z odpowiedziami z poprzednich edycji są dostępne na naszej stronie w zakładce KONKURSY.
  • XX edycja Małych Olimpiad Przedmiotowych
    Po raz XX organizujemy wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 , Szkołą Podstawową nr 17 oraz Szkołą Podstawową nr 18 Małe Olimpiady Przedmiotowe i Olimpiadę Malucha. Serdecznie zapraszamy do udziału uczniów z koszalińskich szkół podstawowych z klas III oraz VI. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Koszalina.
  • Małe Olimpiady Przedmiotowe i Olimpiada Malucha - testy wraz z kluczami odpowiedzi 2001-2018 oraz 2021-2022r.2022-2023
    Testy są adresowane do uczniów kończących szkołę podstawową, a zakres treści wykracza poza podstawę programową. Dlatego nie powinny być wykorzystywane do badania umiejętności uczniów w poszczególnych klasach. Mogą być pomocne w pracy z uczniami uzdolnionymi rozwijającymi swoje kompetencje, przygotowującymi się do różnych konkursów.