• Konkurs plastyczny NaszaFlaga „Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia"
    Ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III i IV - VIII.
  • ECOKONKURS
    Ekologiczny konkurs charytatywny dla uczniów placówek oświatowych organizowany przez Centrum Dobrego Wychowania
  • Matematyka w obiektywie - Międzynarodowy konkurs fotograficzny
    Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. 30 listopada 2019r. Międzynarodowy Projekt Matematyka w obiektywie uzyskał I miejsce w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy w konkursie Laurów Uniwersyteckich organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich. Szczegóły na stronie konkursu: http://mwo.usz.edu.pl/ Konkurs MATHEMATICS IN FOCUS od roku 2010 współpracuje z Województwem Zachodniopomorskim.