Udział ucznia w tworzeniu materiałów edukacyjnych na platformie Genially

Okres współpracy nauczycieli z uczniami i ich rodzicami w ramach uczenia (się) na odległość wydłuża się o kolejne tygodnie. Już wiele cyfowych narzędzi wypróbowano, a dotychczasowy czas wdrażania tzw. zdalnego kształcenia pozwolił na wypróbowanie różnych rozwiązań polecanych przez MEN,  portale internetowe, w tym podręczniki elektroniczne w formie e-booków https://epodreczniki.pl/ czy multimedialnych materiałów dydaktycznych  wydawnictw oświatowych, np.   https://www.youtube.com. /watch?v=27vulSdmApI  oraz inne pomysły. Możliwości jest wiele.      

 

Niedawno portal EDUNEWS.PL  opublikował artykuł pt. Genially - genialne narzędzie na czas edukacji zdalnej (i nie tylko), w którym szczegółowo zaprezentowano możliwości wykorzystania Genially, popularnej hiszpańskiej platformy do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści. To platforma dla dzieci i młodzieży. Ma przejrzystą strukturę. Pozwala dobrze i ciekawie zorganizować materiał dydaktyczny w formie ścieżki uczenia się wzbogacanej różnymi multimedialnymi treściami, podobnie jak w Learning Path Symbaloo, którą opisywałam wcześniej. Artykuł zawiera przykłady lekcji i video-instrukcję udostępniania materiałów online. Sama chętnie od kilku lat korzystam z szablonów Genially, dlatego zachęcam do zapoznania się z tym bogatym materiałem instruktażowo-ilustracyjnym:

https://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/5004-genially-genialne-narzedzie-na-czas-edukacji-zdalnej-i-nie-tylko.

 

Do tej interesującej prezentacji i omówienia możliwości programu dodałam poradnik, w którym krok po kroku ilustruję, jak tworzyć lekcję z wykorzystaniem platformy Genially. Wystarczy kliknąć w załączoną ilustrację. Możliwości jest bardzo wiele. Program oferuje także usługę płatną - PRO (elementy oznaczone żółtą gwiazdką należą do zbioru płatnych zasobów). Uczniom spodoba się tworzenie materiałów z pomocą Genially. Istota pracy z narzędziami cyfrowymi polega przecież na tym, by uczeń był aktywnym twórcą, by poszukiwał i selekcjonował materiały, dobierał te najlepiej ilustrujące problem badawczy, wyjaśniał i komentował, poszukiwał sensów i stawał się krytycznym odbiorcą medialnych informacji.

Opr. Mariola Rink-Przybylska

 

Patrz również:

1. https://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/5008-interaktywna-prezentacja-genially-w-kilku-krokach