Awans zawodowy nauczyciela

Miło mi powitać Państwa na stronie poświęconej uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 Przedstawiam tutaj Państwu materiały związane z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

W poszczególnych zakładkach umieszczone zostały prezentacje związane z kolejnymi stopniami awansu zawodowego. Znajdziecie w nich Państwo istotne informacje  o terminach, procedurach oraz komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej.

Zapraszam do przejrzenia materiałów i ewentualnego kontaktu:

CEN - Anna Kiełb tel. 94 3476740 lub annakielb@cen.edu.pl

 • Komisja egzaminacyjna dla nauczycieli po stażu- propozycja druków dla organu prowadzącego_2024r.
  Przedstawiam Państwu propozycje dokumentów, które można wykorzystać w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2023 dla nauczycieli, którzy odbywali staż. Nauczyciel kontraktowy może przystąpić do egzaminu po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy lub 1 rok i 9 miesięcy lub 9 miesięcy. Staż i egzamin odbywa się wg dotychczasowych przepisów.
 • Komisja egzaminacyjna dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu - propozycja druków dla organu prowadzącego_ 2024r.
  Od 1 września 2022r. nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego wprowadziły przepis, że nauczyciel który nie ma stopnia awansu zawodowego (początkujący) dobywa przygotowanie do zawodu. Trwa ono 3 lata i 9 miesięcy. Po tym czasie nauczyciel może złożyć wniosek do organu prowadzącego o powołanie komisji egzaminacyjnej. Przygotowanie do zawodu i komisja egzaminacyjna odbywają się zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 września 2022r.
 • Zadania mentora/opiekuna stażu. Projekt oceny dorobku zawodowego_2024r.
  Zapraszam do zapoznania się z zadaniami mentorów i opiekunów stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz propozycją przygotowania projektu oceny dorobku zawodowego.
 • Działania w związku z odbywaniem przez nauczyciela przygotowania do zawodu
  1 września 2022r. nastąpiły zmiany w uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego nauczycieli. Ustawa z 5 sierpnia 2022r.o zmianie Ustawy - Karta Nauczyciela oraz innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730) wprowadza przygotowanie do zawodu dla nauczycieli początkujących ( bez stopnia awansu zawodowego). Takie przygotowanie co do zasady trwa 3 lata i 9 miesięcy i w tym czasie dyrektor musi powołać mentora, dokonać dwa razy oceny pracy i dwukrotnie obserwować zajęcia nauczyciela wraz z innymi osobami lub w obecności powołanej przez siebie komisji. Nauczyciel początkujący przygotowanie do zawodu może rozpocząć w każdym czasie, nie składa wniosku do dyrektora oraz nie pisze planu rozwoju zawodowego ( a na zakończenie nie pisze sprawozdania). Musi mieć zatrudnienie na przynajmniej 1/2 etatu i pełne kwalifikacje. Nowelizacja Karty Nauczyciela z dn. 28 lipca 2023r. doprecyzowała zapis wskazujący, że przygotowanie do zawodu może również rozpocząć nauczyciel, który uzupełnia kwalifikacje pedagogiczne.
 • Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu_2024
  Przedstawiam Państwu materiały, które można wykorzystać do napisania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. W prezentacji zawarłam podstawowe przepisy związane z dokonaniem oceny dorobku, przykładowe pismo do rady rodziców oraz opinię rady o pracy nauczyciela. Znajdziecie tutaj również przykładowe zapisy uzasadnienia pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
 • Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2022r. - podstawy prawne
  Od 1 września 2022r. zmieniają się przepisy związane uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zmiana wynika z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730).