Nicos Weg – dodatkowe materiały dla nauczycieli języka niemieckiego

To przede wszystkim oferta e-learningu zaprojektowana jako kurs samokształcenia. Materiały mogą być również wsparciem dla nauczycieli języka niemieckiego podczas lekcji online. Bezpłatny skoroszyt zawiera wskazówki
i materiały robocze do wykorzystania z uczniami: do każdej lekcji są arkusze, wskazówki do nauki i informacje dydaktyczne. 

Poziomy: A1, A2, B1

https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger/c-36519687

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-interaktiv/s-9571

 

Renata Lemańczyk
doradca metodyczny języka niemieckiego