Lekcje wychowawcze online.

Polecam  Państwu Filmowe lekcje wychowawcze -  projekt skierowany do szkolnych wychowawców, dla których stworzono pakiet filmów krótkometrażowych i opartych na nich scenariuszy zajęć. Zaproszeni do projektu specjaliści – pedagodzy szkolni – wybrali dziesięć ważnych obszarów pracy wychowawczej w szkole, uwzględniając problemy, z jakim spotykają się nauczyciele w swojej codziennej pracy wychowawczej. Powstał ciekawy zestaw filmów, które można wykorzystać do zdalnej pracy wychowawczej. Uczniowie po obejrzeniu filmu mogą odpowiadać na pytania zawarte pod opisem danego filmu i dyskutować ze sobą i wychowawcą za pomocą cyfrowych komunikatorów.

Filmoteka obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • Uzależnienia.
  • Przemoc.
  • Relacje w grupie, planowanie przyszłości.
  • Problemy dojrzewania.
  • Empatia.
  • Prawa człowieka.
  • Niepełnosprawność.
  • W kryzysie.
  • Choroby, samobójstwa.

Wystarczy do przeglądarki wpisać następujący adres: projekcje.edu.pl/filmowe-lekcje-wychowawcze/

Można również wykorzystać Filmowe Pogotowie Wychowawcze. Znajduje się ono pod linkiem: edukacjafilmowa.pl/dla-nauczyciela/filmowe-pogotowie-wychowawcze/?sf_paged=2