Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2022r.

Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z odbywaniem stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

aspekt prawny  2022

przykładowy wniosek  2022 r. do komisji egzaminacyjnej

Postępowanie egzaminacyjne i wniosek do komisji egzaminacyjnej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie

Kolejna prezentacja zawiera przykładowe zapisy w sprawozdaniu, informacje o prezentacji dorobku zawodowego oraz przebiegu komisji egzaminacyjnej.

sprawozdanie_2022

egzamin i komisja 2022

Przykładowa prezentacja multimedialna

Cechy prezentacji multimedialnej

Tytuły wybranych aktów prawnych obowiązujących w oświacie

W przypadku pytań i wątpliwości proszę dzwonić 94 34 767 40 lub pisać annakielb@cen.edu.pl

 

Anna Kiełb