III 2021 Logo – firmowy znak

Katarzyna Fiebiger - doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Logo - firmowy znak -  katarzynafiebiger@cen.edu.pl

Logo to  unikalna i charakterystyczna postać zdobnicza, stylizowany napis, rysunek, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa, organizacji lub działalności. Tyle słownik. Dla kogoś kto chce identyfikować się z grupą, to znak, który łączy. To informacja prosta w odbiorze, czytelny sygnał tego, czego dotyczy temat danego przedsięwzięcia. Symbolem międzynarodowego projektu e-Twinning BEE HAPPY dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych realizowanego w drugim semestrze 2021 roku szkolnego jest pszczoła. Ten projekt o wdzięcznej i dwuznacznej nazwie Bee Happy to: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, uświadomienie roli pszczół w ekosystemie i życiu człowieka, zapoznanie z pracą pszczelarza i etapami powstawania miodu. Kształcenie kompetencji informatycznych, wzbogacanie czynnego słownictwa dzieci, rozwijanie kreatywności, umiejętności technicznych i artystycznych a także rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami w trakcie nauki. Ponadto w swoim przebiegu działania projektowe, mają na celu zwrócenie uwagę na ogromną potrzebę ochrony owadów zapylających. Albert Einstein dowodził, że jeśli pszczoły znikną to wkrótce to samo stanie się z ludźmi. Światowa produkcja żywności jest w ponad 3/4 uzależniona od kondycji sektora pszczelarskiego. Ponad 84 proc. gatunków roślin uprawianych w samej Europie jest zależnych od zapylania przez pszczoły. Bilans strat jest bardzo prosty – jeżeli zabraknie nam pszczół, to konsekwencją tego będzie klęska żywnościowa na niespotykaną skalę.

Projekty e-Twinningowe to płaszczyzna do współpracy  nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. To możliwość wszechstronnego współdziałania poprzez spotkania online i wymianę doświadczeń. Specjalne wewnętrzne szkolenia przygotowane tylko dla uczestników grupy i wzajemne podpatrywanie pomysłów, które prezentowane są na forum. Te pomysły to unikatowe przedsięwzięcia, których nie odnajdziemy w przewodnikach, ani scenariuszach zajęć, ponieważ zadania tworzone są na potrzeby tylko tego, jedynego projektu i z tą niepowtarzalną grupą chętnych i zaangażowanych osób. A każda z tych osób ma swój unikatowy wkład i jej kreatywność jest dla projektu wartością samą w sobie. Aby zrealizować zaplanowane zadania projektu, wykorzystuje się najnowocześniejsze dostępne narzędzia informatyczne TIK. Międzynarodowy projekt Bee Happy jest po to, aby uzmysłowić ludzkości, że świat bez pszczół nie będzie możliwy. My uczestnicy chcemy mieć wpływ na to, że nasi wychowankowie, będą świadomi zagrożeń współczesnego świata i będą umieli go chronić.

Pierwszym zadaniem projektowym było stworzenie logo. W mojej klasie dzieci chętnie podjęły wyzwanie. Następnie odbyło się głosowanie. Każdy mógł oddać dwa głosy stawiając kropeczkę przy wybranej pracy na tablicy. Głosowanie wygrała Kinga.

A oto projekty uczniów z klasy II A ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie, gdzie wychowawczynią jest pani Elżbieta Dras. Logo uczniów z klasy I B ze Szkoły Podstawowej im. K. Żegockiego w Rostarzewie wykonane pod kierunkiem pani Iwony Pawłowskiej. W projekcje wzięły też udział dzieci z przedszkola Mustafa Ayse Altun Ilkokulu z Antalya w Turcji pod kierunkiem pani Zeynep Ózdemir, który prace wykonały zdalnie. Oto efekty ich pracy.

Pani Dorota Zdańkowska i klasa 1 A ze Szkoły Podstawowej nr 3 i. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu przygotowała takie logo. Klasa I C pod kierunkiem pani Doroty Dankowskiej ze Szkoły podstawowej nr 5 i.m Gryfitów w Słupsku swoje logo zamieściła na klasowym blogu. A tu pszczoły z tej samej szkoły, z klasy I B wykonane pod kierunkiem pani Beaty Paszun. Ciekawą inicjatywę przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 z Gniezna, pod kierunkiem pani Małgorzaty Reszko. Swoją pszczółkę przedstawili ułożoną z kolorowych korków od butelek. A tak prezentują się pszczoły uczniów z klasy III A pod kierunkiem pani Barbary Doleckiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. Dzieci pani Katarzyny Ślęzak z klasy I A ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim tak narysowały soje logo. Pani Paulina Kurowska-Loryńska pomysłodawczyni projektu przedstawiła takie efekty pracy swoich uczniów z klasy I E ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Rusi – filia w Bartągu. Swoje  logo projektu dołączyły także dzieci z I A ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego ze Szczecinka, wykonane pod kierunkiem pani Anny Albrecht. Z naszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Kosmosu, do udziału w projekcie zostały zaproszone dwie klasy. II A z panią Anettą Koprowską i moja klasa III C. Oto owady II A, a tak się zaprezentowali moi uczniowie. Współpraca doprowadziła do wykreowania wspólnego logo . Zachęcam do samorozwoju i brania udział w projektach e-Twinning.