V 2020 Z czego składa się muzyka? cz.1

Agnieszka Wilczyńska – doradca metodyczny muzyki i edukacji muzycznej

Z czego składa się muzyka?

Dzisiaj proponuję państwu lekcje muzyki w klasach 4-7 dotyczące elementów z jakich składa się muzyka. Można pewne zagadnienia zaprezentować w klasach wcześniejszych, dostosowując materiał do poziomu percepcji uczniów. W załącznikach dla Państwa opracowania lekcji dla klasy 4,5, i 6. Można jednak ten materiał traktować dowolnie, np. wprowadzić dynamikę (kl.4) w klasie 5 – jako lekcję powtórzeniową, utrwalającą. Ilustrację, którą zamieściłam powyżej potraktowałam jako wstąp do lekcji, graficznie przedstawiający zagadnienie. Poniżej – proste wyjaśnienia pojęć:

  •  – to dźwięki o różnej wysokości i różnym czasie trwania, które są do siebie dopasowane
  •  – porządkuje dźwięki w czasie, określa który dźwięk trwa długo a który krótko
  •  – reguluje natężenie (głośność) dźwięku
  •  (tempo) – określa szybkość utworu,
  •  – określa sposób wydobywania dźwięku,
  •  – porządkuje współbrzmienia dźwięków w utworze, tak że do siebie pasują lub się ze sobą „kłócą”
  •  – określa barwę dźwięku, wskazuje jaki instrument wykonuje melodię

 

 Wyszukałam kilka pomocnych linków, gdzie na filmikach pokazane są przykłady muzyczne ilustrujące teorię:

Dynamika – zagadnienie w klasie 4

https://youtu.be/JL30_RnTaI0 dynamika

https://youtu.be/M03D2nzCIIA dynamika 2 ( trudniejsze ujęcie, więc raczej dla kl.7)

https://youtu.be/nIedldf0DIo dynamika, filmik nagrany jako lekcja zdalna z muzyki

https://youtu.be/gL-tvY9V2RA piosenka cicho-głośno

https://youtu.be/gHgBzrUzpc4 zmiany dynamiki

https://youtu.be/oMNjSF0DR0Y śmieszny filmik – zmiany dynamiki

https://youtu.be/rOuvaOIStXU zabawa cicho-głośno

https://youtu.be/s_SMZxINJJk ciekawostki o głośności dźwięków

hhttps://youtu.be/LmlEmi2HxjY  P. Czajkowski – Marsz ołowianych żołnierzyków

ttps://youtu.be/VOLy6JxEDLw  J. Haydn – Symfonia z uderzeniem w kocioł

Agogika – zagadnienie w klasie 5

https://youtu.be/DuxOYJj5Tlo agogika (tempo)

https://youtu.be/7ZMh6tc7rt0  szybko-wolno, można wykorzystać do grania lub zabawy

https://youtu.be/Gc4tVgc1-tY  Claude Debussy „Światło księżyca”

https://youtu.be/Gc4tVgc1-tY  Claude Debussy „Światło księżyca”

https://youtu.be/_ipFpG15CNQ Edward Grieg – „Poranek”

Artykulacja - zagadnienie w klasie 6

https://youtu.be/WTc-KoBAKts Vittorio Monti – „Czardasz”

https://youtu.be/wOwDVD7pphw Johann Strauss Pizzicato polka

G. Fuhlisch - „Śmiejący się puzon” – załącznik mp3

https://youtu.be/ie5ghsZrq_Q  „Deszczowe rytmy” piosenka

https://youtu.be/14XIpus2iYo artykulacja – elementy muzyki

https://youtu.be/DiJPcjoSrvM  artykulacja, lekcja zdalna muzyki

https://youtu.be/_aa7VyZ0gVk  glissando na różnych instrumentach

Można dowolnie dopasować przykłady muzyczne do koncepcji swojej lekcji. W załącznikach moje lekcje dla klasy 4-6, gdzie użyłam muzyki z powyższych linków i zaproponowałam do nich aktywności i zadania dla uczniów, np. naukę piosenki czy ćwiczenia na instrumentach z zastosowaniem poznanych pojęć. W przygotowaniu – lekcja dla klasy 7 jako materiał zbierający w całość poznane w poprzednich latach zagadnienia.