E-czasopisma

Wybór fachowych i naukowych polskich pełnotekstowych czasopism elektronicznych w otwartym dostępie z linkami do ich stron internetowych. Spis obejmuje przede wszystkim czasopisma z zakresu edukacji, pedagogiki, psychologii, socjologii, kultury i bibliotekarstwa.

A

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Alkoholizm i Narkomania

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova

B

Biblioteka i Edukacja

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

Bibliotekarz Zachodniopomorski

Biografistyka Pedagogiczna

Biuletyn EBIB

Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy

C

Chowanna

Civitas Hominibus

Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo

D

Dialogi Biblioteczne

Dziecko Krzywdzone

E

E-mentor

eduFOCUS : kwartalnik Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Edukacja : magazyn edukacji elektronicznej

Edukacja : studia, badania, innowacje

Edukacja Dorosłych ATA

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

Edukacja Etyczna

Edukacja Humanistyczna

Edukacja Międzykulturowa

Edukacja Muzyczna

Edukacja, Technika, Informatyka

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Edukacja w Dyskursie

Edukacyjna Analiza Transakcyjna

Etyka

F

Filoteknos : literatura dziecięca, mediacja kulturowa, antropologia dzieciństwa

Filozofuj!

Folia Bibliologica

Forum Logopedyczne

Forum Nauczycieli

Foton : pismo dla nauczycieli i studentów fizyki oraz uczniów

Forum Oświatowe

Forum Pedagogiczne

Forum Socjologiczne

G

Gerontologia Polska

H

Hejnał Oświatowy

Horyzonty Wychowania

I

Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

J

Jagiellońskie Studia Socjologiczne

Języki Obce w Szkole

K

Kognitywistyka i Media w Edukacji

Konteksty Kultury

Konteksty Pedagogiczne

Konteksty Społeczne

Kosmos

Kultura i Historia

Kultura i Wartości

Kultura i Wychowanie

Kultura Współczesna

Kultura, Społeczeństwo, Edukacja

Kwartalnik Edukacyjny

L

Lider

Lubelski Rocznik Pedagogiczny

M

Meritum : mazowiecki kwartalnik edukacyjny

Moja Fizyka

N

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Neofilolog

Neurolingwistyka Praktyczna

Neuropsychiatria i Neuropsychologia

Niepełnosprawność : dyskursy pedagogiki specjalnej

Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania

Nowa Biblioteka

Nowa Logopedia

O

Oblicza Komunikacji

P

Paedagogia Chrystiana

Państwo i Społeczeństwo

Pedagogika Filozoficzna

Pedagogika Katolicka

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Pedagogika Rodziny

Pedagogika Społeczna

Pedagogika Szkoły Wyższej

Podstawy Edukacji

Polityka Społeczna

Polonistyka : innowacje

Polska Myśl Pedagogiczna

Polskie Forum Psychologiczne

Prima Educatione

Principia

Problemy Polityki Społecznej

Problemy Profesjologii

Problemy Wczesnej Edukacji

Przedsiębiorczość - Edukacja

Przegląd Badań Edukacyjnych

Przegląd Edukacyjny

Przegląd Historyczno-Oświatowy

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Przegląd Pedagogiczny

Przegląd Seksuologiczny

Przegląd Socjologiczny

Przegląd Socjologii Jakościowej

Przegląd Więziennictwa Polskiego

Przestrzeń Społeczna

Psychiatria i Psychologia Kliniczna

Psychiatria i Psychoterapia

Psychiatria Polska

Psychologia Rozwojowa

Psychologia Społeczna

Psychologia Wychowawcza

Psychoonkologia

Psychoterapia

R

Refleksje : zachodniopomorski dwumiesięcznik oświatowy

Resocjalizacja Polska

Rocznik Andragogiczny

Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy

Rocznik Filozoficzny

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku

Roczniki Biblioteczne

Roczniki Pedagogiczne

Roczniki Psychologiczne

Roczniki Socjologii Rodziny

Roczniki Teologiczne

Ruch Filozoficzny

Ruch Pedagogiczny

S

Społeczeństwo dla Wszystkich

Społeczeństwo i Edukacja

Studia Edukacyjne

Studia Humanistyczne

Studia Medioznawcze

Studia nad Rodziną

Studia Paedagogica

Studia Psychologica

Studia Psychologiczne

Studia Społeczne

Studia z Psychologii w KUL

Studia z Teorii Wychowania

Szkoła Artystyczna

Szkoła Specjalna

Szkoła, Zawód, Praca

T

Teologia i Człowiek

Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja

Toruńskie Studia Bibliologiczne

Trendy

Tytuł Ujednolicony

U

Uczyć Lepiej

Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne

W

W Cyfrowej Szkole

Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne

Warsztaty Bibliotekarskie

Wiedza Obronna

Z

Z Klasą

Zarządzanie Biblioteką

Zarządzanie Mediami

Zarządzanie Publiczne

Zarządzanie w Kulturze

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Zeszyty Formacji Katechetów

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika

Zeszyty Pracy Socjalnej