Nasza oferta

Biblioteka Pedagogiczna CEN oferuje:

  • udostępnianie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, szczególnie z dziedziny pedagogiki, psychologii i socjologii,
  • udostępnianie fachowych czasopism,
  • udostępnianie filmów edukacyjnych i ekranizacji lektur szkolnych,
  • dostęp do fachowego doradztwa w zakresie doboru literatury do prac naukowych, publikacji, samokształcenia i doskonalenia zawodowego,
  • dostęp do zestawień bibliograficznych o określonej tematyce i biuletynów nabytków przygotowywanych przez pracowników biblioteki,
  • zajęcia edukacyjne skierowane do nauczycieli i uczniów wszystkich poziomów kształcenia,
  • konsultacje skierowane do nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół w zakresie prowadzenia biblioteki szkolnej (więcej informacji znajduje się tutaj),
  • wypożyczenia międzybiblioteczne - sprowadzanie książek z innych bibliotek w Polsce na zamówienie Czytelnika.

Biblioteka oferuje również dostęp do publikacji w wersji elektronicznej
Macie Państwo dostęp do książek w wersji elektronicznej z dowolnego urządzenia. Wśród ibuków znajdują się pozycje z róźnych dziedzin wiedzy, łącznie ponad 2300 tytułów.

Korzystanie z IBUK Libra wymaga zarejestrowania się w systemie i wejścia za pomocą kodu PIN. Aby uzyskać kod dostępu należy zgłosić się do nas osobiście lub mailowo (wypozyczalnia@bibliotekacen.pl, kolobrzeg@bibliotekacen.pl, szczecinek@bibliotekacen.pl). Wszelkie informacje pomocne przy obsłudze serwisu znajdują się w pomocy na stronie IBUK Libra.