Pedagogika specjalna – Edukacja integracyjna i włączająca

Wychodząc naprzeciw wskazanemu zapotrzebowaniu Uniwersytet Szczeciński uruchamia studia podyplomowe, które na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z dnia 25 lipca 2019 r. poz. 1450 umożliwiają uzyskanie nowych ( do tej pory nieistniejących w wykazie kwalifikacji nauczycielskich) kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej.  

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej Informacji o studiach podyplomowych. 

                                 

Pliki do pobrania
Informacja o studiach podyplomowychPobierz