Kompendium wiedzy na temat opracowania programów nauczania i scenariuszy zajęć oraz lekcji

Publikcja dotyczy projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” jest opracowanie i udostępnienie szkołom narzędzi edukacyjnych w postaci wzorcowych programów nauczania (wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć) na etapie wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej w zakresie poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących.

 

Pliki do pobrania
Publikacja w wersji pdfPobierz