IV 2020 Edukacja zdalna w wychowaniu przedszkolnym cz. II

Renata Pietras-Pacynko

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Czasowe zawieszenie zajęć opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych w przedszkolach, nie oznacza, że dzieci nie mogą kontynuować nauki w domach. Proces ten jest trudny, ale możliwy do zrealizowania. Pierwszym krokiem jest kontakt z rodzicami i wspólne ustalenie sposobu i zakresu realizowanych działań edukacyjnych. Wspominałam już (w części pierwszej), że spotkania mogą się odbywać poprzez portale internetowe, stronę internetową przedszkola, mailowo, telefonicznie, przesyłanie zajęć i bajek nagrywanych przez nauczycieli, opracowanie własnych kart pracy. Forma kontaktu powinna być najodpowiedniejsza dla nauczycieli i rodziców, którzy niejednokrotnie muszą łączyć zajmowanie się dziećmi, realizację zleconych zadań przez nauczyciela z pracą własną. Zatem wymaga to bardzo dużej współpracy między nauczycielami a rodzicami. Nie zarzucajmy rodziców materiałami, kartami pracy; wybierajmy i przesyłajmy rodzicom tylko to co jest niezbędne i dostosowane do możliwości i rozwoju dziecka.

Wszelkie działania jakie może podejmować dziecko w domu: sprzątanie własnego pokoju, segregowanie klocków (to już podstawy klasyfikacji w edukacji matematycznej), ubierani się i rozbieranie – to nic innego jak realizacja treści z podstawy programowej. Zatem proponujmy takie działania rodzicom, które nie zaburzą ich rytmu dnia, nie będą wymagały siedzenia godzinami przez komputerem, bądź ciągłego wykonywania zleconych kart pracy. Zapewnijmy dziecku ruch w postaci sprzątania swojego pokoju, stałych ćwiczeń porannych, gimnastycznych, przygotowania wspólnych posiłków, zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, puzzle i inne. Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola możemy udostępnić rodzicom opracowania zabaw badawczych i wykonania prostych eksperymentów, przesłać linki do słuchowisk dla dzieci, audycji radiowych. Dla okresu przedszkolnego charakterystyczne są procesy rozwojowe: rozwój mowy, ciekawość i zadawanie pytań oraz zabawa. Podejmowanie jakichkolwiek działań przez dziecko powodowane jest ciekawością, prowokuje do zadawania pytań i często rozwiązywania ich w formie zabawy. To wszystko przyczynia się do nabywania przez dziecko doświadczeń w czterech obszarach rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Obecnie jesteśmy zarzucani propozycjami stron i portali internetowych, ale ich treści nie zawsze są zgodne z treściami zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Należy z dużym rozsądkiem przeanalizować każdą propozycję, sprawdzić ją pod kątem zgodności z podstawą zanim zaproponujemy ją rodzicom.

Poza stronami godnymi uwagi (zawartymi w części pierwszej) rekomenduję również:
liczby.pl – tutaj znajdziecie ćwiczenia i zadania rozwijające umiejętności matematyczne zdecydowanie starszych przedszkolaków. Zadania zawierają różny stopień trudności, co zapewne zaspokoi dzieci ze zdolnościami matematycznymi.
- logując się na stronę www.blizejprzedszkola.pl (należy założyć sobie bezpłatne konto), w ramach nauki zdalnej można wykorzystać karty pracy wspierające rozwój dzieci przedszkolnych; pod hasłem „w domu nie nudzi się nikomu”, można bezpłatnie pobierać ciekawe propozycje dla maluchów, rozwijać umiejętność czytania korzystając z „Krzyżówki dla zerówki”
- eduzabawy.com – strona zawierająca artykuły metodyczne wspomagające wiedzę nauczycieli i rodziców; zawiera pomysły na prace plastyczne, pomoce dydaktyczne do wydruku i samodzielnego wykonania oraz dyplomy, podziękowania do opracowania i wygenerowania – strona ta pomoże być teraz bardzo przydatna do własnego opracowania kart pracy dla dzieci – do czego bardzo zachęcam.
- dziecitrenujawdomu.pl – wspólnie z partnerami akcji „Zdrowo i sportowo” Kids&Sport cykl materiałów zachęcających z jednej strony do pozostania w domu, z drugiej do poświęcenia części dostępnego czasu na zabawy sportowe.

Pamiętajmy, że naszym zadaniem – nauczycieli, jest wspieranie aktywności dzieci i nie może się ono odbywać poprzez obowiązkowe zadawanie kart pracy do wykonania. Wspieranie polega na stałej współpracy z rodzicami, pomocy rodzicom w wyborze odpowiednich programów i portali internetowych, a także uświadamianie rodzicom, że codzienne działania: samodzielne bawienie się, układanie, konstruowanie, rysowanie, a także skakanie i bieganie sprzyja rozwojowi ich dziecka.