III 2021 Roczek w przedszkolu. Wiosna

 

Roczek w przedszkolu. Wiosna

Małgorzata Pietruk – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

 

„Bogaty - to nie ten, kto ma dużo pieniędzy, lecz ten, kto może sobie pozwolić na życie wśród uroków, jakie roztacza wczesna wiosna.”

Antoni Czechow

 

 

Od kilku dni swoje uroki roztacza kalendarzowa wiosna. Pojawiły się pierwsze wiosenne kwiaty. Na drzewach są już pączki, z których za chwilę światło dzienne będą oglądać zielone listki. Wiosna jest doskonałym czasem, podczas którego przedszkolaki mogą obserwować rozwój fauny i flory. Warto pokazać dzieciom cykl rozwojowy roślin. Zachęcam do zakładania w przedszkolnych kącikach przyrody, wiosennych ogródków. Dzieci powinny poznawać warunki jakie potrzebują rośliny do życia, czyli odpowiednia gleba, woda, światło. Przedszkolaki wykonują etap po etapie. Rozpoznają i porównują nasiona i cebule. Napełniają doniczki ziemią, wysiewają nasiona oraz wysadzają cebule. Dbają o właściwe nawodnienie   i dostęp do światła. Można w eksperymentować. Część wysianych nasion pozostawić bez wody i światła. Dzieci każdego dnia prowadzą obserwacje i porównują wyniki. Wyciągają wnioski przyrodnicze. Warto zabrać dzieci na wiosenny spacer, aby w naturalnym środowisku rozpoznawały zmiany zachodzące w przyrodzie. Niech nazywają rośliny i zwierzęta, zjawiska atmosferyczne. Odwiedzajmy jedno miejsce kilka razy. Przedszkolaki będą miały okazję dostrzec różnice. Działanie jest najlepszą metodą poznania. Wykorzystajmy naturalna ciekawość i duszę obserwatorów naszych dzieci.

Pozwólmy wychowankom stać się „bogatymi”, dzięki urokom jakie roztacza wiosna.