Zarządzanie emocjami – krok w stronę zdrowia psychicznego - publikacja z serii Zdrowie psychiczne

Ośrodek Rozwoju Edukacji wydał pierwszą publikację z  serii wydawniczej Zdrowie psychiczne. Adresowana jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Warto ją również polecić rodzicom naszych uczniów.

Autorka - Marta Jankowska, we wstępie podkreśla, że: „Pojawienie się koronawirusa i wynikająca z pandemii konieczność izo­lacji to zjawiska, które zaskoczyły wszystkich. W tym trudnym okresie wielu dorosłym zabrakło uważności na emocje (nie tylko) dzieci oraz wiedzy o sposobach radzenia sobie z sytuacją kryzysową”.  Docenia pracę nauczycieli, którzy w tak trudnej sytuacji, pomimo ogromnych trudności, szybko przeszli na nauczanie zdalne. Nie tylko pamiętają o realizacji podstawy programowej ale dbają również o dobrostan psychicznych swoich uczniów. W publikacji znajdziemy uporządkowaną wiedzę z zakresu emocji oraz jak w przystępny sposób można wprowadzać zagadnienia związane z inteligencją emo­cjonalną – zarówno na lekcjach, jak i podczas rozmów indywidualnych z uczniami. Umieszczone są tu również ćwiczenia dotyczące kompetencji emocjonalnych służące samorozwojowi nauczycieli. Przedstawione w niej zostały sposoby pracy z uczniami nad rozumieniem, nazywaniem i wyrażaniem własnych odczuć i potrzeb. Autorka wskazuje m.in., jak odróżniać emocje prawdziwe od rzekomych. Instruuje, w jaki sposób komunikować swoje potrzeby i stany psychiczne zgodnie z modelem „porozumienia bez przemocy”. W przystępnej formie zarysowane zostało zagadnienie „inteligencji emocjonalnej”, wychodząc z założenia, że umiejętność zarządzania własnymi emocjami to w XXI w. cenna kompetencja zapewniająca zdrowie psychiczne, a także sukcesy na wielu płaszczyznach życia.

Zapraszam do zapoznania się z publikacją „Zarządzanie emocjami – krok w stronę zdrowia psychicznego”, która znajduje się pod niżej wskazanym linkiem

W materiale wykorzystałam informacje ze strony ORE.

Teresa Ogniewska