Wsparcie uczniów w powrocie do szkół - materiały edukacyjne

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wykaz materiałów edukacyjnych. Zawiera on publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej. 

Materiały dostępne są na stronie https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing