Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotował zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zestawy te będą pomocne w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach – lekcji z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami.

Broszura „Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych” Zawiera  trzy scenariusze zajęć kształtujących świadomość uczniów na temat chorób wirusowych i sposobów ich rozprzestrzeniania się, ze szczególnym uwzględnieniem szczepień ochronnych jako metody uniknięcia masowych zakażeń. W zaproponowanych treściach nacisk położono na ugruntowanie u uczniów postaw empatii i odpowiedzialności za zdrowie.

Publikacja „Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne”  stanowi syntetyczne źródło wiedzy na temat chorób zakaźnych i mechanizmów ich transmisji w obrębie populacji oraz historii szczepień jako jednego z największych sukcesów w dziejach medycyny.

Filmy edukacyjne dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych przybliżają historię wynalezienia szczepionki, istotę jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom; dzięki filmom uczniowie poznają też konsekwencje związane z brakiem szczepień.

Zapraszam na stronę ORE

źródło: www.ore.edu.pl