Podstawa programowa - materiały dla nauczycieli

Przedstawiamy Państwu opracowane przez ekspertów tworzących podstawę programową następujące publikacje:

  • treść podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz z komentarzem,
  • treść podstawy programowej poszczególnych 19 przedmiotów w szkole podstawowej wraz z komentarzami,
  • treść podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wraz z komentarzem.

Materiały dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych).

źródło:ore.edu.pl