Jak wspierać uczniów po roku epidemii - raport

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki został przygotowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej raport prezentujący wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego. 

Raport jest oparty na wynikach badań, przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie 04.2020 – 01.2021.

Pliki do pobrania
RaportPobierz