Polskie parki narodowe

Ośrodek Rozwoju Nauczycieli zaprasza do zapoznania się zcyklem filmów edukacyjnych „Przeżyj to! Polskie parki narodowe”. Celem projektu jest budowanie świadomości przyrodniczej na temat parków narodowych i promowanie ich jako atrakcji turystycznej. Filmy zostały przygotowane w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki” realizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Filmy prezentują wyjątkową przyrodę parków, związaną z nimi kulturę i tradycję oraz znajdujące się w ich pobliżu atrakcje turystyczne. Mogą stanowić cenną pomoc dydaktyczną podczas zajęć dotyczących parków narodowych lub ochrony przyrody.

W ramach projektu zostały przygotowane dwa cykle filmowe:

  • Przeżyj to! Polskie parki narodowe– cykl obejmuje 23 filmy przedstawiające każdy z istniejących w Polsce parków oraz dodatkowy film podsumowujący działalność wszystkich parków jako całości
  • 6 krótkich filmów animowanychdla najmłodszych uczniów, poświęconych właściwemu zachowaniu w parkach narodowych.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje również konkurs związany z filmami edukacyjnymi „Jak Parki Narodowe pięknieją dzięki Funduszom Europejskim”, którego szczegóły zostaną podane wkrótce.

Więcej informacji tutaj

źródło: www.ore.edu.pl