• Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2022r.
    Przedstawiam Państwu materiały przydatne do przygotowania się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022.
  • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2021r.
    Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (stan prawny 18.08.2021r.): - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215 ze zm.) oraz - Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U.2020poz.2200) Umieściłam również przykładowe zapisy z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego. Zapraszam do wykorzystania zapisów i uzupełnienia własnymi pomysłami. Przypominam, że nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Ci nauczyciele, którzy ukończyli staż 31 sierpnia 2019r. niestety nie mogą rozpocząć stażu na mianowanie 1 września 2021r., ponieważ nie spełniają warunku przepracowania 2 lat:(
  • Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęty przed 1 września 2018r. i zakończony w 2021r.
    Przedstawiam Państwu artykuł, który porządkuje informacje dla nauczycieli kontraktowych realizujących staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęty przed 1 września 2018r. Są to nauczyciele, którzy zaczynali staż zgodnie ze "starymi" przepisami prawa, ale mają przedłużony staż i w 2021 roku będą zdawać egzamin zgodnie z nowymi przepisami. Zapraszam do lektury:)