• Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2023r.(wg "strych zasad")
    W uzyskiwaniu stopni awansu zawodowego od 1 września 2022r. nastąpiły zmiany. Jednak nauczyciele kontraktowi, którzy rozpoczęli wczesniej staż (przed 1.09.22)  oraz, ci którzy rozpoczynali staż 1.09.22 po dwuletnim okresie pracy w szkole, mogą uzyskiwać stopień nauczyciela mianowanego wg dotychczasowych zasad (art.10 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730). Przepisy przejściowe z tej ustawy skracają jednak staż do 1 roku i 9 miesięcy lub do 9 miesięcy.
  • Awans nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _1.09. 2022r. Plan rozwoju zgodny w Rozporządzeniem z 2018r.
    Nauczyciele kontraktowi, (którzy nie rozpoczęli stażu na mianowanie do 1 września 22r.), zgodnie z nowymi przepisami, realizują staż wg dotychczasowych przepisów: - nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - musi złożyć 1 września wniosek do dyrektora wraz z planem rozwoju zawodowego (trzeba poczekać na nowe przepisy, w których będą nowe wymagania) - dyrektor przydziela opiekuna - na zakończenie pisze sprawozdanie z planu rozwoju. Staż 2 lata i 9 miesięcy zostaje skrócony o rok, czyli trwa 1 roki i 9 miesięcy. Dla tych nauczycieli, którzy odbyli staż trwający 12 miesięcy (2018/2019), staż zostaje skrócony do 9 miesięcy.