• Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną_2022
    Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.Jak napisać sprawozdanie i jaką dokumentację złożyć do komisji kwalifikacyjnej? Jak przygotować się do prezentacji dorobku zawodowego na posiedzeniu komisji? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w poniższych materiałach.
  • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021
    Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 2215 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2020 poz.2200) . Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami. Zapraszam do korzystania z materiałów.