• Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu (wg przepisów od 1 września 2022r.)
    Od 1 września 2022r. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego rozpoczyna przygotowanie do zawodu trwające 3 lata i 9 miesięcy. Do tego czasu może być wliczony wcześniejszy okres pracy przynajmniej na 1/2 etatu zgodnie z kwalifikacjami. Czas wliczony nie może być dłuższy niż 3 lata. Dlatego nauczyciele początkujący, którzy wcześniej pracowali w placówkach oświatowych mogą w maju 2023r. (po dziewięciu miesiącach pracy) starać się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego. Właśnie taką sytuacje przedstawiam Państwu w poniższych prezentacjach. Zapraszam do lektury.
  • Przygotowanie do zawodu_22
    Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego, który zatrudnia się w 2022r. w placówce oświatowej odbywa przygotowanie do zawodu, trwające 3 lata i 9 miesięcy. Ustawa z 5 sierpnia o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2022 poz.1730) zawiera przepisy związane z przygotowaniem do zawodu. Szczegółowe zapisy znajdą się w Rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego, który ma obowiązywać od 1 września 2022r. (obecnie mamy tylko projekt rozporządzenia).