Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021

Przedstawiam Państwu  prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r. poz. 2215 z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz.U. 2020 poz.2200) .  Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami. Zapraszam do korzystania z materiałów.

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2021

Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty

 

Anna Kiełb

W przypadku pytań i wątpliwości można dzwonić 94 34 767 40 lub pisać: annakielb@cen.edu.pl