Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną_2022

Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu składają do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, złożą wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.

Poniżej przedstawiam Państwu prezentację aspektów prawnych związanych z zakończeniem stażu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz prezentację zawierajacą propozycję zapisów w sprawozdaniu i planowany przebieg rozmowy.

pobierz: Aspekt prawny komisji kwalifikacyjnej 2022

schemat czynności prowadzących do nadania stopnia nauczyciela kontraktowego 2022

pobierz: Sprawozdanie i rozmowa kwalifikacyjna stażysty, 20212

pobierz: przykładowy wniosek 2022 o powołanie kmisji kwalifikacyjnej

zobacz: przykładowa prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

zobacz: Tytuły aktów prawnych (przykładowych)

Jeśli bedziecie mieli Państwo pytania, to można dzwonić 94 34 767 40 lub pisać annakielb@cen.edu.pl