• Propozycja przygotowania dokumentacji do komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli_2022r.
  Zapraszam Państwa do zapoznania się z przepisami prawa, jakie obowiązują w awansie zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczycieli, którzy rozpoczęli staż po 1.09.2018r. i będą składać dokumenty w 2022r. Materiały są przygotowane w oparciu o Tekst jednolity ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U.2021 poz. 1762), Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U.2020 poz. 2200). Stan prawny 14 lutego 2022r.
 • Propozycja przygotowania dokumentacji do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed 1.09.2018r.
  Zapraszam Państwa do zapoznania się z materiałami na temat prawnych aspektów i dokumentacji do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego. Materiały są przygotowane w oparciu o Tekst jednolity ustawy Karta Nauczyciela . (Dz. U.2021 poz.1762), Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. 2020r poz. 2200) i dotyczą tych, którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2018r. Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż na dyplomowanie przed 1 września 2018r., plan rozwoju pisali zgodnie z przepisami z 2013r., natomiast komisja kwalifikacyjna odbędzie się zgodnie z nowymi przepisami (Rozporządzenie z 26 lipca 2018r.)
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego_2021r.
  Przedstawiam Państwu prezentację na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciel, który 1 września 2021r. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U. 2019r. poz.2215 ze zm.). Do wniosku do dyrektora powinien dołączyć plan rozwoju zawodowego.
 • Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęty przed 1 września 2018r.
  Przedstawiam Państwu artykuł, który porządkuje informacje dla nauczycieli mianowanych realizujących staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęty przed 1 września 2018r. Są to nauczyciele, którzy zaczynali staż zgodnie ze "starymi" przepisami prawa, a komisja kwalifikacyjna zgodnie z nowymi przepisami. Przypominam, że nauczyciel mianowany ma trzy lata od dnia otrzymania oceny dorobku zawodowego na złożenie dokumentacji do KO. Zapraszam do lektury:)
 • Komunikat KO w Szczecinie - składanie dokumentacji od 1 października 2019r.
  Dokumentacja powinna być złożona do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa), Nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, fotografii, dokumentów w twardych oprawach, zbindowanych itp. Strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię i nazwisko wnioskodawcy, a dokumenty powinny być ułożone w powyżej wymienionej kolejności.