Propozycja przygotowania dokumentacji do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed 1.09.2018r.

Poniżej zamieszczam prezentację związaną z prawnym aspektem uzyskiwania stopnia nauczyciela dyplomowanego (stan prawny na dzień 14 lutego 2022r.). Znajdziecie w niej Państwo informacje o ocenie dorobku zawodowego dokonanej na zakończenie stażu, terminach posiedzenia komisji, niezbędnych wymaganiach i przebiegu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej. Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż na dyplomowanie przed 1 września 2018r., plan rozwoju pisali zgodnie z przepisami z 2013r., natomiast komisja kwalifikacyjna odbędzie się zgodnie z nowymi przepisami (Rozporządzeniez 26 lipca 2018r. )

pobierz prezentację

pobierz wniosek do komisji kwalifikacyjnej

Poniżej przedstawiam Państwu PROPOZYCJĘ przygotowania dokumentacji do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego. Może być wykorzystana przez nauczycieli, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego przed 1 września 2018r. Dokumentacja i przebieg komisji będą zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. 2020r. poz. 2200)

pobierz prezentację

Propozycja schematu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego:

pobierz schemat

Tytuły wybranych aktów prawnych obowiązujących w oświacie

pobierz

W przypadku wątpliwości proszę pisać: annakielb@cen.edu.pl lub dzwonić 94 34 767 40

Anna Kiełb