Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego_2021r.

Przedstawiam Państwu materiały na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciel, który we wrześniu 2021r. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U. 2019r. poz.2215 ze zm.).

Prezentacja zawiera aspekty prawne związane z obdywaniem stażu oraz zagadnienia związane z plnowaniem działań, zgodnych z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli . (Dz. U. 2020 poz.2200)

przykładowy wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021

prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021

Materiał pomocniczy do planu rozwoju  - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu. Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.

Załacznik zawierający wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie podstawowym w Rozporządzeniu MEN  z 1 lipca 2020 .w sprawie kwalifikacji (str.14)

Anna Kiełb

W przypadku pytań, proszę pisać: annakielb@cen.edu.pl  lub dzwonić CEN 94 34 767 40