III. Tematy szkoleń

rad pedagogicznych

 

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

1.                    

Dzieci z zaburzeniami zachowania w szkole

Teresa Ogniewska

2.                    

Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji (rada dla gimnazjów)

Teresa Ogniewska

3.                    

Jak rozmawiać z „trudnym” rodzicem, czyli zasady budowania dobrej relacji?

Danuta Okuniewska-Jurgielewicz

4.                    

Nauczyciel jako poszukiwacz „złota” – dlaczego warto stosować pochwały?

Danuta Okuniewska-Jurgielewicz

5.                    

Perswazja i manipulacja w środkach masowego przekazu, a kształtowanie postaw i systemu wartości uczniów

Mariola Rink-Przybylska

6.                    

Program wobec uczniów sięgających po substancje uzależniające: Szkolna interwencja profilaktyczna

Teresa Ogniewska

7.                    

Rola wychowawcy w procesie edukacyjnym i wychowawczym ucznia

Teresa Ogniewska

8.                    

Uczniowie w konflikcie – nauczyciel w działaniu

Danuta Okuniewska-Jurgielewicz

9.                    

Zachęcanie ucznia do współpracy z nauczycielem, czyli tajemnicze FUO

Danuta Okuniewska-Jurgielewicz