Innowacja XXI:
Klub Czterech Żywiołów
---------------------------------------
 
Żywe zaciekawienie i silne emocje budzą sprawy nieznane. Dzieci potrafią się dziwić, a ich ciekawość trzeba pielęgnować. Oto propozycja powołania „Klubu Czterech Żywiołów”. To nowy projekt przyrodniczy przygotowany na drugi semestr roku szkolnego 2013/2014. Jest kierowany do klas I-III.
 
Żywioły budzą ciekawość i emocje
 
Żywioły kojarzy się z siłą, wielkością i tajemnicą natury. Już w starożytnej Grecji wskazywano na 4 główne żywioły: wodę, wiatr, ogień i ziemię. Klub Czterech Żywiołów to nowy projekt przyrodniczy przygotowany przez Polską Grupę Energetyczną i Wydawnictwo Nowa Era na drugi semestr roku szkolnego 2013/2014. Jest kierowany do uczniów i nauczycieli klas I-III. Zawiera szereg interesujących zadań, eksperymentów i materiałów dydaktycznych do uczenia się treści przyrodniczych.
Żeby szkolna edukacja (szkoła), nie tylko przyrodnicza, środowiskowa, była dla dzieci ciekawsza i bardziej emocjonalna - trzeba zrobić coś więcej. „Szkoła musi być ciekawsza” – twierdzi dr Jacek Strzemieczny (2009). Tytuł ten może się bardzo podobać z wyjątkiem tego czasownika „musi”. Przymus i rygory nie sprzyjają budzeniu wewnętrznej motywacji i samodzielnej aktywności uczniów
 
Żywe zaciekawienie eksperymentami
 
Żywe zainteresowanie dzieci budzą obserwacje żywych organizmów, przyrody, pomiary, doświadczenia i eksperymenty. Są metodami bardzo dobrymi, sprawdzonymi i preferowanymi od wielu lat przez dydaktykę przyrodoznawstwa i przedmiotów przyrodniczych, a także dydaktykę ogólną. Mają problemowy charakter, uwalniają indywidualny potencjał i wymagają wysiłku, wielostronnie aktywizują, uczą też współdziałania i porozumiewania się. One przede wszystkim motywują uczniów do uczenia się treści przyrodniczych i dają konkretne edukacyjne korzyści.
Żywiołów natury nie trzeba wcale szukać na końcu świata. Jest ich sporo wokół nas. Co roku w naszym klimacie także występują różne osobliwe zjawiska przyrodnicze, kataklizmy, powodzie, pożary itd. Trzeba więcej uwagi poświęcić uczeniu o polskiej przyrodzie. (Patrz: Edunews.pl - z 07.10.2013).
 
Zima 2014 - to prawdziwy żywioł (fot. www.interia.pl)
 
Żywioły po chińsku
 
Żywiołami przyrody byli zainteresowani już w II tysiącleciu p.n.e. Chińczycy. Wyróżniali 5 żywiołów: wodę, ogień, drewno, metal i ziemię. Rozumieli, że powiązane są one szeregiem zależności, takich jak cykl tworzenia, nierównowagi, zwyciężania, zniewagi. Na przykład wcyklu tworzenia dostrzegali, że:
·                     Woda tworzy drewno
·                     Drewno tworzy ogień
·                     Ogień tworzy ziemię
·                     Ziemia tworzy metal
·                     Metal tworzy wodę
A w cyklu zwyciężania:
·                     Metal przecina drewno
·                     Drewno zapuszcza się w ziemię
·                     Ziemia pochłania wodę
·                     Woda gasi ogień
·                     Ogień topi metal (8).
Żeby zrozumieć procesy i zjawiska, które często wywołują lęk i obawy, a czasem nawet fobie, warto je po prostu bliżej poznać i zrozumieć. Bo przecież prawdą jest, że:
Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.
(Maria Skłodowska-Curie)
 
Żywiołowe sprawności
 
Żywiołowe sprawności – to główne trofea dla uczniów - uczestników tego klubu. Wystarczy zapisać klasę do klubu (9). Nauczyciel zgłasza klasę, a uczniowie biorą udział. Do wykonania są fascynujące zadania i eksperymenty. Do zdobycia są żywiołowe sprawności, punkty i odznaki. Każdy Klub otrzyma pakiet powitalny, a w nim m.in. legitymacje dla klubowiczów, materiały do prowadzenia zajęć i odznaki dla zdobywców poszczególnych żywiołowych sprawności.
Życzeniem organizatorów ww. projektu jest, aby miejsce w nim znaleźli wszyscy młodzi miłośnicy przyrody i przygody, tropiciele, badacze i obserwatorzy zjawisk życia. Zapraszają wszystkich nauczycieli klas I-III - tych korzystających z pakietów Nowej Ery i tych, którzy pracują z podręcznikami innych wydawnictw (1,6,7).
 
--> Kontakt: tel. 801-88-10-10 (ze stacjonarnych), 58-721-48-00 (z telefonów komórkowych); strona internetowa – www.klubczterechzywiolow.pl
---------------------
1. Red., Zapraszamy do Klubu Czterech Żywiołów. „Życie Szkoły” 2014 nr 1. s. 11.
2. SAWIŃSKI J. P., Uczymy się o polskiej przyrodzie. Edunews.pl - z 07.10.2013.
3. SAWIŃSKI J. P., Jak lepiej uczyć przyrody? „Geografia w Szkole” 2013 nr 6, s. 34-35.
4. SAWIŃSKI J. P., Klub Czterech Żywiołów. Edunews.pl – z 24.01.2014.
5. STRZEMIECZNY J., Szkoła musi być ciekawsza. Edunews.pl – z 21.12.2009.
6. www.nowaera.pl/
7. www.gkpge.pl/
8. www.wikipedia.com.pl
9. www.klubczterechzywiolow.pl
 
Julian Piotr Sawiński - Koszalin
 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, fax.347-67-15,
centrala (094) 347-67-10, sekretariat (094) 347-67-20
E-mail : cen@cen.edu.pl