4.6. O technice filcowania na zajęciach plastycznych

Doradca metodyczny przedstawia nieograniczone możliwości techniki filcowania jako zabawy twórczej na zajęciach plastyki

2016-01-25
Czytaj więcej

4.6 Inspiracje sztuką ludową w edukacji plastycznej

Autorka ukazuje walory działań plastycznych czerpanych ze sztuki ludowej w pracy z uczniami

2015-02-17
Czytaj więcej

4.6 Zajęcia artystyczne na III i IV etapie edukacyjnym

Autorka zwraca uwagę na warunki i sposoby realizacji zajęć artystycznych na III i IV etapie edukacyjnym.

2013-02-06
Czytaj więcej

4.6 Wymagania edukacyjne z plastyki

Doradca metodyczny plastyki przedstawia propozycję dla nauczycieli wymagań edukacyjnych z plastyki na II etapie edukacyjnym

2013-01-23
Czytaj więcej

4.6 Arteterapia i chromoterapia

Autorka ukazała znaczenie arteterapii i chromoterapii w pracy edukacyjnej, wychowawczej oraz terapeutycznej dzieci.

2012-04-20
Czytaj więcej

4.6 Zajęcia artystyczne w gimnazjum i w liceum

Pani Danuta Lech prezentuje własne programy do wykorzystania na zajęcia artystyczne na III i IV etapie edukacyjnym.

2011-12-02
Czytaj więcej

4.7 Ocena szkolna w przedmiocie plastyka

Autorka artykułu, Danuta Lech ukazuje problem oceny szkolnej w przedmiotach artystycznych, podając propozycję WSO oceniania w przedmiocie plastyka.

2010-01-20
Czytaj więcej
 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, fax.347-67-15,
centrala (094) 347-67-10, sekretariat (094) 347-67-20
E-mail : cen@cen.edu.pl